Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice,
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. IB 1357/10.02.2009.

În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Ordin nr. 127/10.02.2009 – .pdf