Studii de Impact

STUDIU DE IMPACT ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI IN RELATIE CU REFUNCTIONALIZAREA SPATIULUI DE PRODUCTIE SITUAT IN LOCALITATEA DEVA, STR. RANDUNICII, NR. 12, JUD. MUNEDOARA Studii de impact asupra stării de sănătate a populației în realitate cu schimbarea de destinație a spațiului pentru centrul de formare și dezvoltarea resurselor...

Mai mult