VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI

A.Obiective:

 1. îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului;
 2. îmbunătăţirea stării de sănătate a femeii.

B.Structura:

 1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului;
 2. Subprogramul de sănătate a femeii.

C.Unitate de asistenţă tehnică şi management: structura de specialitate din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti

VI.1. SUBPROGRAMUL DE NUTRIŢIE ŞI SĂNĂTATE A COPILULUI

Domenii de intervenţie:

 1. profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf;
 2. profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere;
 3. prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal
 4. prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi;
 1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf – DSP Hunedoara Compartiment Asistenta Medicala.

A.Activităţi: procurarea şi distribuţia de lapte praf în scopul acordării gratuite copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor legale în vigoare

B.Beneficiarii intervenţiei: copii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni care îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, cu completările şi modificările ulterioare.

 1. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere – Spital Judetean de Urgenta Deva

A.Activităţi: administrarea, în timpul spitalizării sau în regim ambulatoriu, după caz, a soluţiilor pentru alimentaţie parenterală şi alimentelor cu destinaţie medicală specială, la copiii cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale şi prevenirii malnutriţiei protein-calorice.

B.Beneficiarii intervenţiei:

 1. copii cu greutatea mică la naştere sub 2.500 g;
 2. copii cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni.
 1. Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii – Spital Judetean de Urgenta Deva, Spital Municipal Hunedoara, Spital de Urgenta Petrosani, Spital Municipal Orastie, Spital Municipal Brad, Spital Orasanesc Hateg, Spital Municipal Vulcan, Spital Municipal Lupeni.

A.Activități

 1. efectuarea screening-ului neonatal la fenilcetonurie*^1) şi hipotiroidism congenital:

1.1. recoltarea spoturilor de sânge;

1.2. transportul spoturilor de sânge recoltate la spitalele din regiunile cărora le sunt arondate teritorial;

B.Beneficiarii intervenţiei:

 1. pentru screening-ul la fenilcetonurie şi hipotiroidismul congenital: nou-născuţii, la termen şi prematuri, din spitalele publice sau private;
 2. pentru confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie: copiii cu test pozitiv la screening-ul neonatal;

4. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi: Spital Judetean de Urgenta Deva, Spital Municipal Hunedoara, Spital de Urgenta Petrosani, Spital Municipal Orastie, Spital Municipal Brad, Spital Orasanesc Hateg, Spital Municipal Vulcan, Spital Municipal Lupeni.

A.Activităţi: efectuarea screeningului auditiv

B.Beneficiarii intervenţiei: nou-născuţi

VI.2. SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE A FEMEII

Domeniile de intervenţie:

Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lehuză – DSP Hunedoara

2.1. distribuirea carnetului gravidei şi a fişei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei;

2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh – Spital Judetean de Urgenta Deva, Spital Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara, Spital de Urgenta Petrosani

 

A.Activităţi: administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau postpartum.

B.Beneficiarii intervenţiei:

 1. lehuze Rh negative, cu copii Rh-pozitiv, fără anticorpi anti-D, în primele 72 ore după naştere;
 2. gravide Rh negative, cu parteneri conceptuali Rh pozitivi, în următoarele cazuri:

2.1. avort spontan, terapeutic sau la cerere;

2.2. sarcină extrauterină;

2.3. molă hidatiformă;

2.4. deces intrauterin al fătului (trim. II sau III de sarcină);

2.5. traumatism abdominal pe parcursul sarcinii (trimestrul II sau III de sarcină);

2.6. proceduri obstetricale invazive efectuate în scop diagnostic terapeutic sau terapeutic (biopsia de vilozităţi coriale, amniocenteza, cordocenteza, versiunea cefalică externă, îndepărtarea manuală a placentei).