Compartimentul de evaluare  şi promovare  a sănătătii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/ îndrumare profesională:

 1. asigură monitorizarea şi coordonarea programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivelul judeţului Hunedoara;
 2. colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate specifice şi de demografie de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementările europene în domeniu;
 3. asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
 4. propune conducerii direcţiei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultaţi din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
 5. analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia acestora la populaţia de pe teritoriul judeţului Hunedoara;
 6. în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu structurile specializate ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 7. se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
 8. participă la colaborări interinstituţionale, la nivelul judeţului Hunedoara, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
 9. primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de la Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană Hunedoara analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;
 10. face propuneri către conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara privind utilizarea fondurilor specifice alocate derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile şi supraveghere demografică la nivel judeţean;
 11. furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii
 12. dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale, programele naţionale şi strategiile europene;
 13. elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;
 14. fumizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;
 15. elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare