II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

A.Obiectiv:

Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

B.Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică

C.Domenii specifice:

  1. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă;
  2. protejarea sănătăţii prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;
  3. protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie;

 

  1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă

1.1. Activităţi:

1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei:

1.1.1.1. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari;

1.1.1.2. supravegherea calităţii apei de îmbăiere;

1.1.1.3. supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică;

1.1.1.4. monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor;

1.1.1.5. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici;

1.1.1.6. program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile;

1.1.2. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului: evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban;

1.1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici:

1.1.3.1. supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană;

1.1.3.2. monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice;

1.1.3.3. supravegherea produselor biocide;

1.1.3.4. supravegherea cernelurilor din tatuajele şi machiajele permanente, în relaţie cu sănătatea umană;

1.1.4. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman:

1.1.4.2. monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

 

  1. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă

3.1. Activităţi:

3.1.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali:

3.1.1.1. supravegherea expunerii profesionale la agenţi cancerigeni (lotul IV);

3.1.1.2. microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare şi efecte asupra stării de sănătate;

3.1.1.3. aspecte în expunerea profesională la particule şi gaze la locurile de muncă în care sunt emisii diesel;

3.1.1.4. morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu morbiditatea profesională la celelalte grupe de vârstă.

3.1.3. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel naţional: monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională.

 

  1. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie

4.1. Activităţi:

4.1.1. Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei:

4.1.1.1. supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei;

4.1.1.2. monitorizarea consumului de aditivi alimentari.

4.1.2. Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor (suplimentelor alimentare, alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe, ape minerale naturale îmbuteliate, conţinutul de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială, concentraţia de iod din sarea iodată pentru consumul uman):

4.1.2.1. monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare;

4.1.2.2. monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii;

4.1.2.3. monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe;

4.1.2.4. monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);

4.1.2.5. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;

4.1.2.7. evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială;

4.1.2.8. rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România;

4.1.2.9. supravegherea băuturilor tip cidru comercializate în România.

4.1.3. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele:

4.1.3.1. verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele;

4.1.3.2. controlul microbiologic al recipientelor şi materialelor de ambalaj în contact cu alimentul.