I.3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIEI HIV/SIDA

A.Obiective:

  1. reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin acţiuni specifice de prevenire, precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA şi a persoanelor infectate HIV simptomatice;
  2. reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA;
  3. dezvoltarea şi adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate.

B.Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti.

C.Activităţi:

  1. prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV/SIDA:

1.1. efectuarea testelor specifice de screening;

1.2. confirmarea cazurilor de infecţie HIV;

1.3. luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale;

1.4. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;

1.5. derularea de activităţi de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecţiei HIV/SIDA.

  1. tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:

2.1. luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale;

2.2. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA;

2.3. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA;

2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;

2.5. efectuarea testelor de rezistenţă genotipică la ARV la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA în eşec terapeutic;

2.6. creşterea aderenţei la tratament.

  1. Activităţi implementate la nivelul D.S.P. Hunedoara:

1.1. efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi persoanele din grupele de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV(1+2);

1.2. asigură confirmarea infecţiei HIV/SIDA pentru gravidele şi persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA prin testare Western blot;

1.3. realizează îndrumarea gravidelor şi persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la testare către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea evaluării clinico- imunologice;

1.4. realizează distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unităţile sanitare implicate în testarea infecţiei HIV/SIDA;

1.5. asigură colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecţiei HIV/SIDA, analiza rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistenţă tehnică şi management;

1.6. asigură colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV şi transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare şi raportare a infecţiei HIV din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”;

1.7. organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare-comunicare;

1.8. asigură distribuirea seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unităţi sanitare care derulează programul; descărcarea din gestiunea direcţiei de sănătate publică a seringilor şi acelor distribuite gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire, care sunt anexe la contract şi a deconturilor de cheltuieli însoţite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor şi semnătura acestora.

1.9. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide şi ELISA HIV(1+2) pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pentru activitatea proprie şi pentru activităţile din unităţile sanitare implicate în screening-ul infecţiei HIV/SIDA şi transmiterea acestuia către Unitatea de asistenţă tehnică şi management.

  1. Activităţi implementate la nivelul spitalelor de boli infecţioase sau spitalelor care au în structură secţii sau compartimente de boli infecţioase:

2.1. realizarea iniţierii şi continuării, în spital şi în ambulatoriu, a tratamentului cu medicamente ARV la bolnavii cu infecţie HIV aflaţi în evidenţă activă, conform recomandărilor efectuate de centrul regional căruia îi este arondat teritorial;

2.2. asigură colaborarea cu bolnavul şi cu întreaga echipă medicală aflată la dispoziţie pentru promovarea unei aderenţe la tratamentul ARV > 95%;

2.3. evaluarea evoluţiei bolii prin efectuarea periodică a testelor de laborator, în regim de spitalizare de zi, în baza relaţiei contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:

– bianual: hemoleucogramă, teste enzimatice hepatice, glicemie, colesterol, trigliceride, LDL, HDL, uree, creatinină, lipază;

– anual: markeri de hepatită virală şi de sifilis;

2.4. îndrumă persoanele seropozitive către centrul regional căruia îi este arondat teritorial în vederea confirmării infecţiei HIV prin test RNA-HIV, în vederea încadrării clinice şi imuno- virusologice şi a aprecierii oportunităţii de a iniţia tratamentul specific şi profilaxia unor infecţii oportuniste;

2.5. aplicarea recomandărilor specialiştilor de la nivelul centrului regional căruia îi este arondat teritorial;

2.6. estimează anual necesarul de medicamente antiretrovirale, antiinfecţioase pentru tratamentul profilactic al infecţiilor asociate şi îl trimite centrului regional căruia îi este arondat teritorial.

Unităţi de specialitate care implementează programul la nivelul judetului Hunedoara

  • Spitalul de Urgenţă Petroşani;
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;
  • Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara.