Informare/Înregistrare/Eliberare documente:

Program cu publicul:

Luni – Joi intre orele 09:00 – 14:00

Informații telefonice:

  • 0254-211848 int. 109
  • 0768-193641

E-mail: pcuhd@asphd.ro

TARIFE

Denumirea procedurilor de reglementare sanitara Tariful(lei)
AUTORIZARE SANITARĂ ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE 500
CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII 400
ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 400
ACORDARE VIZĂ ANUALĂ 400

TARIFE care se platesc la caseria DSP
Cont RO60TREZ36620E365000XXXX Trezoreria DEVA – COD FISCAL 4374415

  • Asistență de specialitate – 400 lei
  • Certificarea conformității – 400 lei
  • Taxa de rezolvare în regim de urgență – 150 lei

TARIFE care se platesc la Bugetul de Stat
Cont RO23TREZ36620160103XXXXX Trezoreria DEVA – COD FISCAL – 4374415

  • Autorizație sanitară de funcționare – 500 lei
  • Viza anuală – 400 lei

Aviz, Asistență de specialitate și certificare a conformității

Autorizație de liberă practică

Autorizații sanitare de funcționare

Asistență medicală permise conducere

Asistență medicală  port arma

Cereri Cabinete Medicale