Informare/Înregistrare/Eliberare documente:

Luni – Joi intre orele 09:00 – 14:00

Informații telefonice:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 13:00

  • 0254-211848 int. 109
  • 0768-193641

E-mail: pcuhd@asphd.ro

TARIFE

Denumirea procedurilor de reglementare sanitara Tariful(lei)
AUTORIZARE SANITARĂ ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE 300
CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII 200
ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 200
ACORDARE VIZĂ ANUALĂ 200

TARIFE care se platesc la caseria DSP
Cont RO60TREZ36620E365000XXXX Trezoreria DEVA – COD FISCAL 4374415

  • Asistență de specialitate – 200 lei
  • Certificarea conformității – 200 lei
  • Taxa de rezolvare în regim de urgență – 50 lei

TARIFE care se platesc la Bugetul de Stat
Cont RO23TREZ36620160103XXXXX Trezoreria DEVA – COD FISCAL – 4374415

  • Autorizație sanitară de funcționare – 300 lei
  • Viza anuală – 200 lei

Aviz, Asistență de specialitate și certificare a conformității

Autorizație de liberă practică

Autorizații sanitare de funcționare

Asistență medicală permise conducere

Cereri Cabinete Medicale

Cereri Asistență Medicală

Informații telefonice:

0254-211848 int. 108

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 13:00

Aviz prelungire activitate medici