I.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ŞI A REZISTENŢEI MICROBIENE, PRECUM ŞI DE MONITORIZARE A UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR

A.Obiectiv:

Creşterea calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului prin reducerea riscului de apariţie a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

B.Unitate de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

C.Activităţi:

  1. formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru monitorizarea utilizării antibioticelor;
  1. Activităţi implementate la nivelul D.S.P.:

1.1. asigură instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu metodologia transmisă;

1.2. asigură participarea personalului medical la cursurile de formare profesională organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea utilizării antibioticelor;

1.3. participă la studiul de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu metodologia.

  1. Activităţi implementate la nivelul unităţilor sanitare: Spital Judetean de Urgenta Deva, Spital de Urgenta Petrosani.

2.1. asigură participarea personalului medical la cursurile de formare profesională organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea utilizării antibioticelor;

2.2. participă la realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital.