Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar si mediator sanitar) (runda a 11 a)– grup țintă pentru componenta de asistență medicală comunitară

Rezultate finale runda 11 Rezultate selectie runda 11 Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor asistent medical comunitar si mediator sanitar) 14 iunie 2022 CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE Anunt recrutare si selectie AMC MS 14 iunie 2022 Lista AAPL Asistenti Medicali Comunitari 14 iunie 2022 Lista...

Mai mult

Anunt de Recrutare si Selectie in cadrul proiectului POCU 122607 Servicii Comunitare Integrate- runda 10

Rezultate finale runda 10 Rezultate selecție dosare runda 10  – 03.05.2022 Anunt de Recrutare si Selectie in cadrul proiectului POCU 122607 Servicii Comunitare Integrate- runda 10 Anunt Recrutare si Selectie AMC_MS_Proiect_POCU_122607_04.04.2022 CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE Lista AAPL _Protocol SCI_AMC_04.04.2022 Lista AAPL _Protocol SCI_Mediator Sanitar_04.04.2022

Mai mult

Programe Naționale de Sănătate Publică

HOTĂRÂRE nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii Buget PNSP 2021 Executie bugetara PNSP 2021

Mai mult