În temeiul dispozițiilor O.M.S nr.1078/2010
Comitetul Director la nivelul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara

 

  • DIRECTOR EXECUTIV – ec. Mezei Ioan Sebastian
  • DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FIN. CONT. –
  • MEDIC SEF – dr. Romoșan Oana
  • SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL – ec. Macavei Marinela
  • JURIST – jr. Băda Delia