În temeiul dispozițiilor O.M.S nr. 1078/2010
Comitetul Director la nivelul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara

 

  • DIRECTOR EXECUTIV – jr. Băda Delia
  • DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FIN. CONT. –
  • MEDIC SEF – dr. Birau Cecilia
  • SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL – ec. Crăciun Cristina
  • JURIST –