I.4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A TUBERCULOZEI

A.Obiective:

  1. reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB;
  2. menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;
  3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
  4. menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.

B.Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

C.Activităţi:

  1. depistarea şi supravegherea cazurilor de TB;
  2. diagnosticul cazurilor de TB;
  3. tratamentul bolnavilor TB;
  4. monitorizarea răspunsului terapeutic.
  1. Activităţi derulate la nivelul direcţiei de sănătate publică Hunedoara:

1.1. efectuează, în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV;

1.2. coordonează investigaţia epidemiologică şi măsurile de control în focarele cu minimum 3 cazuri şi la apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, în conformitate cu prevederile titlului C punctul 2 subpunctul 2.3. din Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare;

1.3. raportează la INSP – CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivităţi, precum şi apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, pe formularul furnizat de CNSCBT;

1.4. colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;

1.5. monitorizează la nivel judeţean derularea activităţilor acestui domeniu, în colaborare cu medicul coordonator judeţean TB;

1.6. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, repartiţia fondurilor alocate programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ;

1.7. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea şi raportarea datelor epidemiologice privind infecţia TB, precum şi a indicatorilor specifici programului.

  1. Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare de specialitate din judetul Hunedoara: Spital Judetean de Urgenta Deva, Spital Municipal “Al. Simionescu” Hunedoara, Spital de Urgenta Petrosani, Spital Municipal Brad, Spital Municipal Orastie, Spital Municipal Vulcan, Spital Orasenesc Hateg, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu:

2.1. controlul simptomaticilor respiratori şi suspecţilor TB prin examen clinic, radiografie pulmonară şi, după caz, examen bacteriologic bK: microscopie şi culturi şi tehnici rapide de diagnostic;

2.2. controlul contacţilor TB şi altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză prin examen clinic, radiografie pulmonară şi după caz examen bacteriologic bK, dacă sunt identificate modificări radiologice sugestive pentru TB, iar la copii suplimentar prin testare cutanată la tuberculină.

2.3. asigură, în colaborare cu medicul de familie, tratamentul profilactic prin autoadministrare direct observată pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0 – 19 ani, precum şi pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză (cu infecţie HIV, imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent ori temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice),

2.4. colaborează cu medicii de familie în activităţile de depistare a tuberculozei;

2.5. efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigaţia epidemiologică şi asigură implementarea măsurilor necesare atunci când se descoperă un caz de tuberculoză;

2.6. participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din direcţia de sănătate publică şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză cu minimum 3 cazuri, depistate în colectivităţi, precum şi apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate;

2.7. realizează achiziţia de PPD şi materiale sanitare necesare pentru testarea cutanată la tuberculină;

2.8. asigură materialele sanitare specifice pentru examene bacteriologice şi radiologice şi a altor materiale necesare derulării activităţilor programului;

2.9. asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informaţii şi recomandări prin scrisoare medicală privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează cazul cât şi spre registrul naţional de evidenţă din Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta” Bucureşti;

2.10. raportează, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice şi indicatorii programului;

2.11. asigurarea tratamentului bolnavilor TB şi monitorizarea răspunsului terapeutic prin realizarea următoarelor activităţi:

2.12. definitivarea diagnosticului cazurilor de TB;

2.13 asigurarea medicamentelor specifice, în spital şi în ambulatoriu, pentru tratamentul profilactic al infecţiei tuberculoase latente şi tratamentul continuu, complet şi de calitate pentru pacienţii cu TB şi TB MDR/XDR;

2.14. asigurarea materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice şi radiologice şi a altor materiale necesare derulării programului.

2.15. monitorizarea evoluţiei sub tratament a pacienţilor cu TB, TB MDR/XDR;

2.15. asigură elaborarea şi implementarea Planului naţional de prevenire şi control al tuberculozei la nivelul unităţii sanitare.