1. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE

I.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE

A.Obiectiv: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:

  1. populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
  2. grupelor populaţionale la risc.

B.Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP)

C.Activităţi:

  1. vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
  2. vaccinarea grupelor populaţionale la risc.

 

  1. Activităţi derulate la nivelul serviciului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din DSP Hunedoara:

1.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;

1.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistenţă primară şi unităţile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum şi către centrele de vaccinare organizate, în situaţii epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătăţii;

1.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;

1.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi transmiterea acestuia la CNSCBT;

1.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;

1.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi raportare a vaccinărilor;

1.7. identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;

1.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;

1.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV;

1.10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la CNSCBT;

1.11. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanţul de frig şi utilizarea RENV) organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate de la nivel regional;

1.12. asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;

1.13. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanţul de frig şi utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu;

1.14. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului naţional de vaccinare;

1.15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea unor activităţi din cadrul Programului naţional de vaccinare, inclusiv pentru situaţiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unităţile sanitare cu paturi a copiilor abandonaţi;

1.16. raportarea lunară către DGAMSP a consumului şi stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin;

1.17. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare.

Legislație: