Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, extras din:

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu “Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public” in subsolul paginii, in lista de fisiere atasate, vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

  1. Solicitare informatii publice -DOC
  2. Reclamatie administrativa -DOC

Formularul de cerere poate fi transmis la adresa de email: rpchd@asphd.ro sau deva@asphd.ro sau prin fax la numărul: +40.254.213.758.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Liliana OLARI, e-mail: rpchd@asphd.ro, tel.: 0768.193.638 

Formularul de cerere se mai poate depune și la Registratura Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, în timpul programului de lucru.

Descarcă:

Informatii de interes public, conform Legea nr. 544

Legislație: