V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

A.Obiectiv:

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.

B.Structură:

  1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
  2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun.

 

V.1. SUBPROGRAMUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

A.Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management:

I.N.S.P.

B.Domenii specifice:

  1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos;
  2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.
  1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos:

1.1. organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităţilor naţionale;

1.2. organizarea şi desfăşurarea intervenţiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale;

1.3. organizarea şi desfăşurarea de intervenţii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi;

1.4. organizarea şi desfăşurarea de intervenţii pentru promovarea sănătăţii în comunităţi şi grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03);

1.5. promovarea unui stil de viaţă sănătos prin organizarea şi desfăşurarea de intervenţii de prevenţie primară şi secundară pentru reducerea consumului dăunător de alcool;

1.6. activităţi complementare.

1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităţilor naţionale:

1.1.1. Obiectiv specific: creşterea numărului persoanelor informate privind stilul de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc;

1.1.2. Beneficiari: populaţia generală şi grupe ţintă specifice stabilite la fiecare eveniment şi conform priorităţilor naţionale identificate;

1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervenţiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale:

1.2.1. Obiectiv specific: creşterea ponderii populaţiei informate din grupurile ţintă privind determinanţii sănătăţii şi combaterea principalilor factori de risc;

1.2.2. Beneficiari: populaţia generală, grupuri vulnerabile, şi grupe-ţintă specifice identificate conform priorităţilor locale;

1.3. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi (sustenabilitate RO19 04):

1.3.1. Obiectiv specific:

1.3.1.1. adoptarea unui comportament sanogen în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor;

1.3.2. Beneficiari: copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 – 19 ani;

1.4. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii pentru promovarea sănătăţii în comunităţi şi grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03):

1.4.1. Obiectiv specific:

1.4.1.1. promovarea unui stil de viaţă sănătos în comunităţile vulnerabile prin intervenţii IEC;

1.4.2. Beneficiari: populaţia comunităţilor şi grupurilor vulnerabile;

  1. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale:

2.1. evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor;

2.2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.

2.1. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor

2.1.1. Activităţi:

2.1.1.1. evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6 – 10 ani) conform metodologiei OMS prin participarea la proiectul „European Childhood Obesity Surveillance Iniţiative (COSI)”;

2.1.1.2. evaluarea comportamentelor legate de fumat la populaţia şcolară conform metodologiei GYTS (Global Youth Tobacco Survey);

2.1.1.3. evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural;

2.1.1.4. evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri;

2.1.1.5. supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe;

2.1.1.6. identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS-CDC);

2.1.1.7. utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi;

2.1.1.8. evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare;

2.1.1.9. supravegherea condiţiilor igienico sanitare în colectivităţile de copii şi tineri;

2.1.1.10. evaluarea stării de bine a copilului în şcoală;

2.1.1.11. impactul stresului asupra stării de sănătate a adolescenţilor;

2.1.1.12. realizarea de studii şi cercetări privind determinanţii sănătăţii.

2.1.2. Obiectiv specific: evaluarea sănătăţii copiilor şi tinerilor şi a determinanţilor stării de sănătate;

2.1.3. Beneficiari: copii şi tineri din colectivităţi de educaţie;