DECIZIA nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 2 iulie 2020

Data intrării în vigoare 02-07-2020

DECIZIA CCR nr. 458 din 25 iunie 2020 – PDF