COMUNICAT DE PRESĂ
Ministerul Sănătății a aprobat fondurile bugetare destinate dotării unităților sanitare cu paturi cu incubatoare nou-născuți!
DSP Hunedoara a efectuat demersurile necesare în vederea încheierii contractelor subsecvente, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile încheiate și a tipurilor de incubatoare nou-născuți alocate în OMS nr. 947/2021, de către unitățile sanitare cu paturi.
Unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a autorităților administrației publice locale trebuie să suporte doar 10 % din valoarea incubatoarelor nou-născuți.
Tipurile de incubatoare care vor fi achiziționate de Ministerul Sănătății și alocate județului Hunedoara sunt:
– Incubator închis standard – 7 buc.
– Incubator hibrid închis-deschis și pentru transport intraspitalicesc – 8 buc.
– Incubator deschis standard – 4 buc.
– Incubator deschis performant – 4 buc.
– Incubator deschis tip masă reanimare – 7 buc.
La nivelul județului Hunedoara au fost alocate fonduri în valoare totală de 1.797 mii lei după cum urmează:
– Spitalul Județean de Urgență Deva – 767 mii lei
– Spitalul Municipal Hunedoara – 209 mii lei
– Spitalul de Urgență Petroșani – 209 mii lei
– Spitalul Municipal Lupeni – 187 mii lei
– Spitalul Municipal Orăștie – 173 mii lei
– Spitalul Orășenesc Hațeg – 126 mii lei
– Spitalul Municipal Brad – 84 mii lei
– Spitalul Municipal Vulcan – 42 mii lei