Completarea chestionarului online este confidențială, iar rezultatele obținute vor fi utilizate la elaborarea unor mesaje și a unor materiale de informare, educare și conștientizare, ce urmează a fi folosite în campania ce se va desfășura în luna octombrie 2022, pe teme de nutriție/alimentație.

 

Chestionar privind alimentația

 

Chestionarul poate fi completat până la data de 11 septembrie 2022.