În fiecare an, data de 24 martie este dedicată Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei, moment oportun pentru a atrage atenția asupra nevoii de acțiuni multisectoriale în vederea reducerii impactului pe care îl are tuberculoza atât la nivel individual, cât și la nivelul societății.

Tuberculoza este o boală contagioasă cauzată de bacteria Mycobacterium tuberculosis, care se poate transmite de om la om prin strănut, tuse sau salivă.

În toată lumea, 1,3 milioane de oameni au murit și 10,6 milioane de oameni s-au îmbolnăvit de tuberculoză în anul 2022.

Cu toate acestea, tuberculoza este o afecțiune prevenibilă și vindecabilă, astfel că prin eforturi de combatere a acesteia la nivel global au fost salvate aproximativ 75 de milioane de vieți din anii 2000 până în prezent.

În același timp, din cauza evenimentelor din ultima perioadă de timp (pandemia COVID-19, conflictele din Europa, Africa și Estul Mijlociu) s-au accentuat inechitățile socioeconomice, de aceea, pentru prima dată în ultimul deceniu, s-a înregistrat o creștere a numărului de îmbolnăviri și decese de tuberculoză.

În România, cu toate că în ultimele două decenii s-a înregistrat o reducere importantă a cazurilor de tuberculoză, această boală continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică, atât prin rata mare de cazuri notificate (de peste 5 ori mai mare față de media UE), cât și prin provocările întâmpinate în demersul de a asigura un răspuns medico-psiho-social integrat la nevoile multidimensionale ale pacienților cu tuberculoză. Această situație s-a accentuat în ultimii ani, când  incidența tuberculozei a început să crească.

Creșterea incidenței tuberculozei se observă și în rândul copiilor. Dacă în anul 2020 incidența la copiii cu vârsta până la 14 ani a fost de 8,4 ‰00, în anul 2022 incidența înregistrată a fost de 11‰00.

În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică contribuie activ la implementarea Strategiei naționale de control a tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030 și a Planului de acțiune la Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România, documente naționale care ghidează acțiunile la nivel național pentru a reuși eliminarea tuberculozei până în 2035 și care se aliniază cu obiectivele altor documente strategice elaborate la nivel internațional, precum Agenda de Dezvoltare Durabilă.

Printre prioritățile identificate în cadrul strategiei se numără reducerea morbidității și mortalității tuberculozei prin menținerea unor rate adecvate de detectare și succes al tratamentului.

În contextul în care morbiditatea și mortalitatea prin tuberculoză sunt influențate de determinanții sociali complecși ai sănătății (condiţiile precare de viaţă şi de muncă, sărăcia, subnutriţia, condițiile de locuit, riscurile comportamentale), este esențial ca abordările de control al tuberculozei să continue să vizeze asigurarea accesului gratuit la testare și, după caz, la tratament, precum și susținerea psiho-socială a pacientului până la finalizarea tratamentului, astfel încât să se reducă riscul reprezentat de apariția formei de tuberculoză rezistentă la medicamente (MDR). Acest lucru este posibil printr-o colaborare multisectorială puternică și printr-un angajament politic ferm la cel mai înalt nivel.

 

Datele  statistice  în  județul  Hunedoara  a  cazurilor de  TBC:

CAZURI  TBC

(dispensar TBC)

2019 2020 2021 2022 2023
Cazuri noi 191 105 130 135 147
Cazuri readmise 26 26 25 31 29

 

 

 

Tuberculoza este o problemă a noastră, a tuturor

și numai împreună vom reuși să o eliminăm!

Materiale: Împreună oprim epidemia de tuberculoză!

Articole similare