Astăzi se împlinesc 16 ani de la prima celebrare a Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului.

 

 

În decembrie 2007, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat în unanimitate ziua de 2 aprilie drept Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului (WAAD), pentru a sublinia necesitatea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism, astfel încât aceștia să poată duce o viață normală și plină de sens, ca parte integrantă a societății.

În mai 2014, a 67-a Adunare Mondială a Sănătății a adoptat o rezoluție intitulată ”Eforturi cuprinzătoare și coordonate pentru gestionarea tulburărilor din spectrul autismului”, care a fost susținută de peste 60 de țări și care îndeamnă Organizația Mondială a Sănătății să colaboreze cu statele membre și agențiile partenere pentru a consolida capacitățile naționale de a aborda tulburările din spectru autist (TSA) și alte dizabilități de dezvoltare. În acest sens, OMS și partenerii recunosc nevoia de a consolida abilitățile guvernelor de a promova sănătatea și bunăstarea, optime tuturor persoanelor cu autism.

În ultima decadă, progresul considerabil realizat în creșterea conștientizării autismului și a răspunsului de sănătate publică, la nivel mondial, a mers împreună cu studii epidemiologice care ne oferă indicatori obiectivi ai impactului autismului, inclusiv estimări ale cazurilor, precum și impactul lor social și economic asociat.

Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, 1 din 100 copii suferă de autism (1).

În România, prevalența autismului în rândul copiilor de școală primară ajunge la 14,3% (95% CI: 13,6–15,1%) (2).

Cu toate acestea, încă nu există o statistică oficială a persoanelor cu autism, iar tulburările din spectrul autist continuă să fie subdignosticate.

Din datele înregistrate de Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică, utilizând ca sursă raportările unităților medicale în contract cu CNAS, relatăm următoarele:

– În anul 2020, au fost spitalizate un număr de 868 de persoane diagnosticate cu o tulburare din spectrul autist (autism infantil, autism atipic, Sindrom Asperger, Sindrom Rett, tulburări hiperactive asociate cu retardare mentală și mișcări stereotipice etc.), respectiv o morbiditate spitalizată de 4.5 %000 loc. populație rezidentă, față de un total de 1.830 (morbiditate spitalizată de 9.44%000 loc populație rezidentă) în 2019 și 1.569 de persoane spitalizate cu TSA (8.05 %000 loc. populație rezidentă) în anul 2018, ceea ce sugerează o îmbunătățire a managementului acestor cazuri prin asistența medicală pre-spitalicească;

– Numărul cazurilor de TSA spitalizate este de 3 ori mai mare la genul masculin față de genul feminin, acest raport menținându-se constant de-a lungul timpului;

– Cea mai mare pondere, din totalul TSA spitalizate, o are numărul cazurilor de autism infantil (aproape jumătate din cazuri), urmate de autismul atipic (aproximativ o treime din cazuri).

Abilitățile și nevoile persoanelor cu autism variază și pot evolua în timp. Chiar dacă unele persoane cu autism pot trăi independent, altele au dizabilități severe și necesită îngrijire și sprijin pe tot parcursul vieții.

De aceea, Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului (WAAD)își propune să reliefeze obstacolele cu care se confruntă zilnic persoanele cu autism, precum și cei care trăiesc împreună cu aceste persoane. Fiind o problemă de sănătate globală în creștere, autismul tinde să dobândească din ce în ce mai multă înțelegere. De aceea, acțiunile ce au loc cu ocazia celebrării WAAD sunt realizate în scopul creșterii nivelului de cunoștințe despre copiii și adulții care se confruntă și trăiesc cu o tulburare de spectru autist.

Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului reprezintă un prilej de a evidenția și sărbători talentele unice ale celor cu autism, de pe tot globul. În acest scop și pentru a marca această zi, populația este încurajată să poarte haine albastre și să-și lumineze în albastru locuința sau locul de muncă.

Referințe:

Articole similare