Ministerul Sănătății derulează în perioada 12 septembrie 2018 – 30.06.2023 proiectul POCU 122607 cu titlul: “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, implementat în parteneriat cu Ministerul Municii și Justiției Sociale, în calitate de lider de Proiect, Ministerul Educației Naționale, în calitate de partener 1 și Ministerul Sănătății, în calitate de partener 2.

              Obiectivul general al proiectului constă în creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale și mic urbane cu tip de marginalizare peste medie și severă.

In judetul Hunedoara sunt incluse in proiect 2 comunitati rurale– Lunca Cernii de Jos si Vorta.

              Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara coordonează activitatea de asistență medicală comunitară din cadrul acestui proiect.

Persoanele afectate de sărăcie din aceste cele comunități  beneficiază, în special, de servicii medico-socio-educaționale, adaptate tuturor nevoilor identificate, de la cele de sănătate la cele sociale sau de educație, până la ocupare, locuire și accesul la documente de identitate.

Fiecare caz medico-social este evaluat de o echipă mixtă, formată din specialiști în domeniul  medical, social și educațional, care se vor coordona, astfel încât fiecare persoană să fie îndrumată și ajutată să acceseze toate serviciile de care are nevoie.

 Asistentul medical comunitar  face parte din echipa comunitară integrată și  asigura serviciile de asistență medicală comunitară, din cadrul proiectului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea nr. 180/ 2017.

Echipele comunitare integrate vor urmări:

  • sprijinirea participării la viața socială și activarea suportului social și al vecinătății, dezvoltarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare individuală, familială și comunitară pe termen lung;
  • creșterea nivelului de educație, reducerea abandonului școlar și a participării școlare scăzute, îmbunătățirea performanțelor școlare, accesul la programe de educație informală, accesul la servicii de consiliere școlară și orientare în carieră;
  • supravegherea stării de sănătate a copilului și a gravidei, comportamente favorabile sănătății, sănătatea reproducerii, planificarea familială, nutriție, mișcare, eliminarea comportamentelor dăunătoare sănătății, furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară precum și de asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sănătate.

Implementarea în bune condiții a acestui proiect este strâns legată de finanțarea complementară prin Programul Operațional Regional, pentru construirea/renovarea și dotarea centrelor comunitare integrate în care să funcționeze echipele comunitare integrate.

Printr-o astfel de abordare se urmărește creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii medico-socio-educaționale, precum și impactul serviciilor furnizate, dar mai ales șansele de ieșire din starea de vulnerabilități multiple a acestei categorii de persoane.