Lista Statelor exceptate de la aplicarea măsurilor de carantină/izolare
(zonă verde)
Conform Hotărârii nr 32 din 29.06.2020 a Comitetului Național pentru Situații
de Urgență se menține valabilitatea listei publicată în data de 23.06.2020 până
la stabilirea unui criteriu unitar la nivelul Uniunii Europene
Listă în vigoare de la data de 30.06.2020, ora 0:00

Lista Statelor exceptate de la masura de carantina – PDF