TOATE SOLICITĂRILE SE ADRESEAZĂ CU CEL PUTIN 24 DE ORE ÎNAINTE DE ZIUA ȘI ORA SOLICITĂRII !

IMPORTANT!

Art. 8 – Hotarare CNSU nr. 43 din 1 iulie 2021 

Art.8 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu
suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.
(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Pentru suspendarea măsurii de carantină, cei interesați vor transmite pe adresa de e-mail rpchd@asphd.ro cererea completată, în funcție de motivul solicitării, însoțită de actele solicitate în cuprinsul documentului.

IMPORTANT!

 • PERSOANELE IZOLATE (CONFIRMATE COVID-19) NU POT PĂRĂSI DOMICILIUL DE IZOLARE
 • PĂRĂSIREA DOMICILIULUI DE IZOLARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGISLAȚIEI PENALE, RESPECTIV “ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR” ȘI SE PEDEPSEȘTE CONFORM CODULUI PENAL, ART. 35.
 • PERSOANELE CARANTINATE 14 ZILE, SOSITE DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC RIDICAT (ZONA ROSIE), POT EFECTUA IN A 8- A ZI UN TEST RT-PCR, PENTRU VIRUSUL SARS CoV-2, CU SCOPUL SCURTARII PERIOADEI DE CARANTINARE (DUPA A 10 A ZI).
 • PERSOANELE CARANTINATE 14 ZILE, SOSITE DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC (ZONA GALBENA), POT EFECTUA UN TEST RT-PCR, PENTRU VIRUSUL SARS CoV-2, CU SCOPUL IESIRII DIN CARANTINA.
 • PERSOANELE CARANTINATE NU POT PĂRĂSI DOMICILIUL DE CARANTINA. PENTRU SITUAȚII SPECIALE PRECIZATE ÎN LEGISLAȚIA INCIDENTĂ ESTE NECESARA APROBAREA DSP HUNEDOARA/ CJCCI HUNEDOARA.

IMPORTANT!!!

 1. MĂSURA CARANTINĂRII PENTRU PERSOANELE CARE SOSESC DIN ȚĂRILE/ZONELE/TERITORIILE CU RISC EPIDEMIOLOGIC RIDICAT SE APLICĂ LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI ÎN ROMÂNIA (GRANIȚĂ/AEROPORT).
 2. POT SOLICITA DEROGARE/SUSPENDARE A MĂSURII DE CARANTINARE DE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA NUMAI PERSOANELE CARE AU ADRESA DE CARANTINARE DECLARATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA.
 3. EXCEPȚIILE DE LA CARANTINARE POT FI ACORDATE DE DSP AL JUDEȚULUI ÎN CARE SE AFLĂ PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI  NUMAI DACĂ SE PREZINTĂ DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN FUNCȚIE DE CRITERIUL EXCEPTAT.

CONDIȚII DE INTRARE ÎN ROMÂNIA

Începând cu data de 01.07.2021 a intrat în vigoare Hotarare CNSU nr. 43 din 1 iulie 2021 (link) 

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este publicata la adresa www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 (link) (se actualizează săptămânal).

 1. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie măsura carantinei.
 2. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona galbenă:
  • dacă prezintă test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72h înaintea intrării în tara, nu se instituie măsura carantinării
  • dacă nu prezintă test RT-PCR negativ pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
  • dacă au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, nu se instituie măsura carantinării;
  • daca au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, nu se instituie măsura carantinării.

3. Pentru persoanele care sosesc din zona roșie:

 • se carantinează pentru o perioada de 14 zile cu posibilitatea solicitării efectuării testului pentru SARS CoV-2, in ziua a 8-a de carantina, cu respectarea procedurii aprobării suspendării temporare afișată pe site-ul DSP.
 • pentru persoanele care sosesc din zona roșie NU se instituie măsură carantinării dacă prezintă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
 • pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, nu se instituie măsura carantinării;
 • persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

Nota: Toate situațiile de exceptări se regăsesc în Hot. 43/2021.

 PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA EXCEPTĂRII DE LA MĂSURA CARANTINĂRII:

(Extras din Hot. CNSU nr. 43/2021)

Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau a documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.

 (2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

 (3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

EXCEPȚII DE LA MĂSURA CARANTINĂRII

Lista cazurilor exceptate de la măsura carantinării se regăsește la:

 1. Hotararea CNSU Nr. 43/2021, Art.4(1) pentru persoanele care sosesc din zona galbena
 2. Hotararea CNSU Nr. 43/2021, Art.5(1) pentru persoanele care sosesc din zona roșie
 3. Hotararea CNSU Nr. 43/2021, Art.6  pentru persoanele contact direct cu persoanele confirmate pozitiv

     NOTA: Exceptarea de la măsura carantinării se aplică numai persoanelor care prezintă documente justificative în funcție de criteriul exceptat prevăzut în lege.