DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HUNEDOARA

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA DATA de 31.03.2018,conf.art.33 din LEGEA 153/2017

Functia

Grad / gradatie

Salar de baza conf.Legii 153/2017*)


Indemnizatie titlu stiintific de doctor


baza de calcul

cota procent uala


valoare bruta


baza legala

director executiv

II

8678

sef serviciu economic/administrativ

II

7871

medic primar sef departament

5

16343

medic primar

5

15565


medic primar


2


14109

salar minim pe economie


50%


950


Legea 153/ 2017

medic rezident an I

0

5700

medic rezident an III

2

7563

medic rezident an I

3

6434

medic rezident an I

1

6128

medic rezident an II

0

6100

auditor superior

5

7171

consilier juridic principal

5

6054

consilier superior

5

7024

expert superior

4

6853

consilier I

3

6685

expert principal

3

5841

expert asistent

3

4720

expert debutant

3

3394

referent superior

5

4534

referent principal

5

3745

inspector superior

5

7551

inspector principal

5

6054

inspector superior

4

7367

inspector principal

4

5948

inspector asistent

5

4881

referent superior

5

3627

inspector specialitate gr.IA

5

6298

inspector specialitate gradul IA

5

5725

referent IA

5

4401

chimist principal

5

6108

chimist specialist

4

5331

asistent medical S

5

5410

asistent medical princ.

5

5112

asistent medical princ.

5

4869

asistent medical princ.

4

4750

psiholog practicant

5

4881

agent D.D.D.

5

3205

casier

5

3350


*) Salariile de baza cuprind majorarile pentru:

*Majorarea salariului de baza pt.complexitatea muncii conf.Anexei VIII, Cap.I,litera A, Punctul I,Nota,pct.2 si a Anexei nr.VIII,Cap.

I,litera A,

Punctul I,NOTA,pct.3 din Legea 153/2017

*Majorarea salariului de baza pt.activitatea de control si inspectie conform Anexei II,Cap.I,Pct.1,Subcpt. 1,4, din Legea 153/2017

*Majorarea salariului de baza pentru activitatea de control financiar preventiv conf.art.15 din Legea 153/2017


DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HUNEDOARA


Funcția, gradul/treapta profesională, conform Legii cadru nr.153/2017


Grad / gradație


Salariul de bază conform Legii nr.153/2017


Tip spor conditii de munca


Baza de calcul spor conditii de munca

Cota procentua la spor conditii de munca


Valoare bruta spor conditii de munca


Baza legala acordare spor conditii de munca


Indemnizatie titlu stiintific doctor


Baza de calcul titlu stiintific doctor


Cota procentuala titlu stiintific doctor


Valoare bruta titlu stiintific doctor


Baza legala acordare titlu stiintific doctor

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Director executiv adjunct economic

II

10812

Medic sef departament (del)

5

10978

Medic primar

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

7%

447

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Medic primar

5

6390

Spor cond.periculoase sau vatamatoare

6390

7%

447

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

5

3627

Spor cond.periculoase

3627

7%

254

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

4

3565

Spor cond.periculoase

3565

7%

250

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

4

3565

Spor cond.periculoase sau

vatamatoare

3565

7%

250

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Agent D.D.D.

5

2564

Spor cond.periculoase

2564

7%

179

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010


Medic specialist


2


4588


Spor cond.periculoase


4588


7%


321


Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Indemnizatie titlu stiintific doctor

Salar minim pe economie


50%


725

Legii nr.153/2017

Chimist principal

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

7%

447

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

4

3565

Asistent medical principal

5

3627

Medic primar

5

6390

Asistent medical principal

5

4843

Asistent medical principal

5

3905

Psiholog practicant

5

3905

Medic primar

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

25%

1598

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Medic primar

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

50%

3195

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

5

3627

Spor cond.periculoase

3627

25%

907

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

5

3627

Spor cond.periculoase

3627

50%

1814

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Biolog principal

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

25%

1598

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Chimist principal

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

15%

959

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Chimist specialist

4

6272

Spor cond.periculoase

3452

15%

518

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Asistent medical principal

5

3627

Spor cond.periculoase

3627

15%

544

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Chimist principal

5

6390

Spor cond.periculoase

6390

20%

1278

Legea nr.153/2017 , Ordin 546/2010

Inspector superior

5

6390

Inspector superior

4

6272

Inspector principal

5

4843

Inspector asistent

5

3905

Inspector principal

4

4758

Referent superior

5

3627

Referent principal

5

2996

Consilier superior

5

6390

Expert superior

4

6272


Sef servciciu

II

9440

Expert principal

3

4673

Expert superior

5

6390

Referent superior

5

3627

Inspector de specialistate gradul IA

5

4580

Inspector de specialistate gradul IA

5

5038

Referent IA

5

3521

Casier

5

2680

Expert asistent

3

3776

Consilier juridic principal

5

4843

Auditor superior

5

7585

Consilier superior

4

6272

Medic rezident an II

0

2361

Medic rezident an II

0

2361

Medic rezident an II

2

2665

Medic rezident an II

2

2665