CERERE – TIP

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice………………………..

Sediul/Adresa……………………………………………………….

Data……………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnㅅ…………………………….

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat enumere cβt mai concret documentele sau informaţiile solicitate):…………………………………………………………...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Doresc ca informaţiile solicitate ξmi fie furnizate, ξn format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):…………………………………………………………...

Sunt dispus plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii ξn format scris).

 

mulţumesc pentru solicitudine,

 

 

                                                                   ……………………….

                                                                    (semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului……………………………………

Adresa………………………………………………………………

Profesia (opţional)………………………………………………….

Telefon (opţional)…………………………………………………..

Fax (opţional)……………………………………………………….