Ministerul Sănătăţii

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Loc. Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, cod 330190

Tel. 0254211848;         Fax: 0254213758;        e-mail: deva@asphd.ro

Nr. 879/07.02.2013

 

 

 

 

 

  Raport de activitate pe anul 2015

 

 

LEGEA 544/2001

 

Art. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

 

Contact:

Purtător de cuvântDR. Birau Cecilia

                                Tel. 0254217580

Compartiment Relaţii cu Publicul şi Comunicare: jurn.Olari Liliana – consilier

                                                                             Tel. 0254211848

 

 

 

 

                                                                                                                                                         I.      INFO LEGISLATIV

 

 

 

-         Legea nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

Publicaţie: Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001

Emitent: Parlamentul;

-         Hotărârea nr. 123/07.02.2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Publicaţie: Monitorul Oficial nr. 167/08.03.2002

Emitent: Guvernul

 

 

 

 

                                                                                                                                           II.      BULETIN INFORMATIV

Lista proprie a documentelor de interes public

conform Legii nr. 544/2001

 

 

 

A.   PUBLICE:

 

1.                    Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Sănătate Publică;

2.                    Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor conform Ord. MS. nr. 127/2009, programul de audienţe al Direcţiei de Sănătate Publică;

3.                    Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcţiei de Sănătate Publică;

4.                    Numele şi prenumele purtătorului de cuvânt şi al funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

5.                    Coordonatele de contact ale Direcţiei de Sănătate Publică;

6.                    Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

7.                    Programele proprii;

8.                    Lista cuprinzând aproape toate categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii, cu excepţia listei B de mai jos;

9.                    Modalităţi de contestare a deciziei direcţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

10.               Registrul cabinetelor medicale individuale;

11.               Lista unităţilor sanitare subordonate;

12.               Comunicate de presă.

 

 

B.   CLASIFICATE SAU CONFIDENŢIALE:

 

1.                    Documente cu regim clasificat, în evidenţa specială conform legii;

2.                    Date cu caracter personal al angajaţilor Direcţiei de Sănătate Publică (funcţionari publici, personal contractual, management spitale subordonate);

3.                    Date confideţiale privind terţii persoane fizice (pacienţii) - (diagnostice, RP, expertize medicale, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

a)     Solicitare informaţii publice;

b)    Reclamaţie administrativă

 

După completare, formularul de cerere sau reclamaţie administrativă se poate trimite prin:

Fax: 0254213758;

E-mail: deva@asphd.ro;

Se poate depune la registratura DSP – Luni – Joi : 07.30 – 16.00

                                                      Vineri : 7.30 – 13.30

 Informaţiile solicitate verbal se vor comunica:

Ř            Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicare

    Deva, str. 22 Decembrie nr. 58: tel. 0254211848

                                                          Luni – Joi : 07.30 – 16.00

                                                          Vineri : 7.30 – 13.30

 

                     

Ř            Serviciul de permanenta

              

                 Luni – Joi : 16.00 – 07.30

                   Vineri : 13.30 – 08.00

                 Sâmbăta – Duminica: 08.00 – 08.00

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      ec. Cinda Monica                                                   CONSILIER RELATII CU

                                                                                    PUBLICUL SI COMUNICARE,

                                                                                              jurn. Olari Liliana