RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 1

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice……………………………………

Sediul/Adresa…………………………………………………………………..

Data……………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnㅅ………………………………………...

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ξntrucβt la cererea nr…………..din data de ……………am primit un răspuns negativ la data de ……………., ξntr-o scrisoare semnată de ……………………………………… / (completaţi numele respectivului funcţionar)…………………………………........................................................

 

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Documentele solicitate se ξncadrează ξn categoria informaţiilor de interes public,din următoarele considerente: …………………………………………..

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate ξn scris/ξn format electronic, considerβnd că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

 

                                                                   ……………………….

                                                                    (semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului……………………………………

Adresa………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………..

Fax …………………………………………………………………

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2

 

 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice……………………………………

Sediul/Adresa…………………………………………………………………..

Data……………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnㅅ………………………………………...

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ξntrucβt la cererea nr…………..din data de ……………nu am primit informaţiile solicitate ξn termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Documentele solicitate se ξncadrează ξn categoria informaţiilor de interes public,din următoarele considerente: …………………………………………..

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate ξn scris/ξn format electronic, considerβnd că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

 

                                                                   ……………………….

                                                                    (semnătura petentului)

 

 

Numele şi prenumele petentului……………………………………

Adresa………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………..

Fax …………………………………………………………………