MINISTERUL SANATATII 
MINISTERUL SANATATII  MINISTERUL SANATATII 
DSP.HUNEDOARA
FORMULAR:
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,  articole și alineate, dupa caz
pe anii 2016-2021    
(sumele alocate din bugetul de stat)  
DSP.HUNEDOARA  - mii lei -
Denumire indicator   Cod 2016 2017 2018 Crestere/ 2019 2020 2021  
      Realizari Executie Propuneri descrestere  Estimări Estimări Estimări
                preliminata   2018/2017      
                     
TOTAL BUGET DE STAT I 5001     54.807        59.731         78.785            1,32        89.763        102.034        116.115    
    II             -                 -                  -                   -                   -                   -      
  CHELTUIELI CURENTE I 01     54.807        59.731         78.785                 5        89.763        102.034        116.115    
  II             -                 -                  -                   -                   -                   -      
  CHELTUIELI DE PERSONAL I 10      4.465          7.261         10.457            1,44        11.007          11.242          11.424    
  II             -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Cheltuieli salariale in bani I 10.01      3.668          5.965           9.850            1,65        10.101          10.331          10.510    
  II             -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Salarii de baza I 10.01.01      3.498          5.564           9.041            1,62          9.250            9.450            9.608    
    II                     -                   -                   -      
  Salarii de merit I 10.01.02                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Indemnizatie de conducere I 10.01.03                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Spor de vechime I 10.01.04                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Sporuri pentru conditii de munca I 10.01.05         117             291              620            2,13            651              651               651    
    II                     -                   -                   -      
  Alte sporuri I 10.01.06                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Ore suplimentare I 10.01.07                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Fond de premii I 10.01.08                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Prima de vacanta I 10.01.09                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Fond pentru posturi ocupate prin cumul I 10.01.10                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Fond aferent platii cu ora I 10.01.11                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii I 10.01.12             1                2                 5            2,50                5                  7                  9    
    II                     -                   -                   -      
  Indemnizatii de delegare  I 10.01.13             9               11                16            1,45              16                18                21    
    II                     -                   -                   -      
  Indemnizatii de  detasare I 10.01.14                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca I 10.01.15                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Alocatii pentru locuinte I 10.01.16                   -                   -                   -      
    II                     -                   -                   -      
  Alte drepturi salariale in bani I 10.01.30           43               97              168            1,73            179              205               221    
  II                
  Cheltuieli salariale in natura I 10.02           -                 -                247     #DIV/0!        663              663               663    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Tichete de masa   I 10.02.01              
  II              
  Norme de hrana I 10.02.02                36              442              442               442    
  II              
  Uniforme si echipament obligatoriu I 10.02.03              
  II              
  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa I 10.02.04              
  II              
  Transportul la si de la locul de munca I 10.02.05              
  II              
  Vouchere de vacanta I 10.02.06           -                 -                211     #DIV/0!        221              221               221    
  II              
  Alte drepturi salariale in natura I 10.02.30              
  II              
  Contributii  I 10.03         797          1.296              360            0,28            243              248               251    
  II              
  Contributii de asigurari sociale de stat I 10.03.01         577             930                84            0,09                   -                   -      
  II                       -                   -      
                          -                   -      
  Contributii de asigurări de somaj  I 10.03.02           19               30                 4            0,13                   -                   -      
  II                       -                   -      
  Contributii de asigurari sociale de sanatate  I 10.03.03         189             312                28            0,09                   -                   -      
  II                       -                   -      
  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale I 10.03.04             7               11                 2            0,18                   -                   -      
  II                       -                   -      
  Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati I 10.03.05                       -                   -      
  II                       -                   -      
  Contributii pentru concedii si indemnizatii I 10.03.06             5               13                15            1,15                   -                   -      
  Contributie 2,25%   10.03.07              227              243              248               251    
                 
  BUNURI SI SERVICII I 20     37.750        39.074         65.003            1,66        74.936          86.406          99.655    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Bunuri si servicii  I 20.01      1.007             830           1.038            1,25          1.297            1.621            2.026    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Furnituri de birou I 20.01.01           98               79                99            1,25            123              154               193    
  II                -                   -                   -                   -      
  Materiale pentru curatenie I 20.01.02           32               22                28            1,25              34                43                54    
  II                -                   -                   -                   -      
  Încalzit, Iluminat si forta motrica I 20.01.03           66               60                75            1,25              94              117               146    
  II                -                   -                   -                   -      
  Apa, canal si salubritate I 20.01.04           12               14                18            1,25              22                27                34    
  II                -                   -                   -                   -      
  Carburanti si lubrifianti I 20.01.05           63               59                74            1,25              92              115               144    
  II                -                   -                   -                   -      
  Piese de schimb I 20.01.06           16               17                21            1,25              27                33                42    
  II                -                   -                   -                   -      
  Transport I 20.01.07                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  I 20.01.08           43               38                48            1,25              59                74                93    
  II                -                   -                   -                   -      
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  I 20.01.09         257             253              316            1,25            395              494               618    
  II                -                   -                   -                   -      
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare I 20.01.30         420             288              360            1,25            450              563               703    
  II                -                   -                   -                   -      
  Reparatii curente  I 20.02           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Hrana I 20.03         335             225              281                 1            352              439               549    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Hrana pentru oameni I 20.03.01         335             225              281            1,25            352              439               549    
  II                -                   -                   -                   -      
  Hrana pentru animale I 20.03.02                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Medicamente si materiale sanitare I 20.04           59               34                43            1,25              53                66                83    
  II             -                  -                   -                   -                   -      
  Medicamente  I 20.04.01           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  II                   -                   -                   -      
  Materiale sanitare I 20.04.02           15               15                19            1,25              23                29                37    
  II                -                   -                   -                   -      
  Reactivi I 20.04.03           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Dezinfectanti I 20.04.04           44               19                24            1,25              30                37                46    
  II                -                   -                   -                   -      
  Bunuri de natura obiectelor de inventar I 20.05           40               70                88            1,25            109              137               171    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Uniforme si echipament I 20.05.01                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Lenjerie si accesorii de pat I 20.05.03                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Alte obiecte de inventar I 20.05.30           40               70                88            1,25            109              137               171    
  II                -                   -                   -                   -      
  Deplasari, detasari, transferari I 20.06           62               97              116            1,20            128              141               155     0
  II             -                  -                   -                   -                   -      
  Deplasari interne, detașări, transferări I 20.06.01           62               97              121            1,25            152              189               237    
  II                -                   -                   -                   -      
  Deplasari în străinătate I 20.06.02                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale I 20.07                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Materiale de laborator I 20.09             6                6                 8            1,25                9                12                15    
  II                -                   -                   -                   -      
  Cercetare-dezvoltare I 20.10                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Carti, publicatii si materiale documentare I 20.11             7                7                 9            1,25              11                14                17    
  II                -                   -                   -                   -      
  Consultanta si expertiza I 20.12                -                   -                   -                   -      
  II                -                   -                   -                   -      
  Pregatire profesionala I 20.13             8               18                23            1,25              28                35                44    
  II                -                   -                   -                   -      
  Protectia muncii I 20.14           14                4                 5            1,25                6                  8                10    
  II                       -        
  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată I 20.15              
  II              
  Studii si cercetari I 20.16              
  II              
  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor I 20.18              
  II              
  Meteorologie  I 20.21              
  II              
  Finantarea actiunilor din domeniul apelor I 20.22              
  II              
  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor  I 20.23              
  II              
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor I 20.24              
  II              
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe I 20.24.01              
  II              
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne I 20.24.02              
  II              
  Stabilirea riscului de tara I 20.24.03              
  II              
  Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 I 20.24.04              
  II              
  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale I 20.25              
  II              
  Tichete cadou I 20.27              
  II              
  Ajutor public judiciar I 20.28              
  II              
  Alte cheltuieli I 20.30         196             317              396            1,25            495              619               774    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Reclama si publicitate I 20.30.01              
  II              
  Protocol si reprezentare  I 20.30.02              
  II              
  Prime de asigurare non-viata I 20.30.03              
  II              
  Chirii I 20.30.04              
  II              
  Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor I 20.30.06              
  II              
  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice I 20.30.07              
  II              
  Fondul Primului ministru I 20.30.08              
  II              
  Executarea silită a creanțelor bugetare I 20.30.09              
  II              
  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii I 20.30.30         196             317              396            1,25            495              619               774    
  II                -                   -                   -                   -      
  Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare I 20 .31     23.915        28.320         51.565            1,82        59.300          68.195          78.424    
  din reteaua administratiei publice locale II                -                   -                   -                   -      
                   -                   -                   -                   -      
  Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de  I 20 .32      8.040          3.636           4.545            1,25          5.227            6.011            6.912    
  unit.sanitare din reteaua administratiei publice locale II                -                   -                   -                   -      
                   -                   -                   -                   -      
  Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele  I 20 .33      4.061          5.510           6.888            1,25          7.921            9.109          10.475    
  medicale din unitati de invatamant II              
     
  DOBANZI I 30              
  II              
  Dobanzi aferente datoriei publice interne I 30.01              
  II              
  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe I 30.01.01              
  II              
  Dobânzi aferente creditelor interne garantate  I 30.01.02              
  II              
                 
  Prime la emisiunea titlurilor de stat I 30.01.03              
  II              
  Dobanzi aferente datoriei publice externe I 30.02              
  II              
  Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe I 30.02.01              
  II              
  Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite  I 30.02.02              
  II              
  Prime la emisiunea titlurilor de stat I 30.02.04              
  II              
  Alte dobanzi I 30.03              
  II              
  Dobanzi  la operatiunile de leasing I 30.03.05              
  II              
  Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare I 30.03.06              
  II              
  Dobanzi aferente  imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 I 30.04              
  II              
  SUBVENTII  I 40              
  II              
  Subvenții pe produse I 40.01              
  II              
  Subvenții pe activități I 40.02              
  II              
  Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif I 40.03              
  II              
  Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori I 40.04              
  II              
  Subventii pentru transportul de calatori cu metroul I 40.05              
  II              
  Actiuni de ecologizare I 40.06              
  II              
  Valorificarea cenusilor de pirita I 40.07              
  II              
  Subvenții pentru dobânzi la credite bancare I 40.08              
  II              
  Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor I 40.09              
  II              
  Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca  I 40.10              
  II              
  Prime acordate producătorilor agricoli I 40.11              
  II              
  Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura I 40.12              
  II              
  Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale I 40.13              
  II              
  Sustinerea infrastructurii de transport I 40.14              
  II              
  Sprijinirea producatorilor agricoli  I 40.15              
  II              
  Programe de conservare sau de inchidere a minelor I 40.16              
  II              
  Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap I 40.17              
  II              
  Protectie sociala in sectorul minier I 40.18              
  II              
  Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca I 40.19              
  II              
  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili I 40.20              
  II              
                 
  Alte subvenții I 40.30              
  II              
  FONDURI DE REZERVA I 50              
  II              
  Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului I 50.01              
  II              
  Fond de interventie la dispozitia Guvernului I 50.02              
  II              
  1. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  I 51     12.560        13.364           3.265            0,24          3.755            4.318            4.966    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Transferuri curente  I 51.01      1.746          2.550           3.265            1,28          3.755            4.318            4.966    
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -      
  Transferuri catre instituții publice I 51.01.01              
  II              
  Finantarea  de baza a invatamantului superior I 51.01.02              
  II              
  Actiuni de sanatate   I 51.01.03              
  II              
  Finantarea  drepturilor acordate persoanelor cu handicap I 51.01.04              
  II              
  Finantarea aeroporturilor de interes local I 51.01.05              
  II              
  Transferuri din Fondul de interventie I 51.01.06              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat I 51.01.07              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor pentru somaj I 51.01.08              
  II              
  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar  în termen I 51.01.09              
  II              
  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv I 51.01.10              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari  sociale de sănătate I 51.01.11              
  II              
  Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii  I 51.01.12              
  II              
  Transferuri  pentru lucrarile de cadastru imobiliar I 51.01.13              
  II              
  Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului I 51.01.22              
  II              
  Programe pentru sanatate I 51.01.25              
  II              
  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului. I 51.01.26              
  II              
  Intretinerea infrastructurii rutiere I 51.01.28              
  II              
  Transferuri privind contribuția de sanatate pentru pensionari I 51.01.30              
  II              
  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social I 51.01.31              
  II              
  Reabilitarea termica a cladirilor de locuit I 51.01.32              
  II              
  Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale preturilor la combustibili I 51.01.34              
  II              
  Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei I 51.01.36              
  II              
  Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri I 51.01.37              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale I 51.01.38      1.139          1.690           2.357            1,39          2.711            3.117     3.585
  II              
  Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti I 51.01.40              
  II              
  Transferuri catre bugetul de stat din dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare I 51.01.41              
  II              
  Contributia varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta I 51.01.42              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare I 51.01.43              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii I 51.01.45         607             860              908            1,06          1.044     1201        1.381    
  II              
  Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a invatamantului superior I 51.01.47              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole I 51.01.48              
  II              
  Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare I 51.01.50              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau intrerupere a executării pedepsei privative de libertate I 51.01.51              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari  sociale de sănătate  pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare I 51.01.52              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari  sociale de sănătate  pentru personalul monahal al cultelor recunoscute I 51.01.53              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național I 51.01.54              
  II              
  Întreținerea infrastructurii feroviare publice I 51.01.55              
  II              
  Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală I 51.01.56              
  II              
  Transferuri de capital I 51.02     10.814        10.814                -                  -                 -                   -                   -      
  II           -                 -                  -                   -                   -                   -       0
  Finantarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi  I 51.02.01              
  II              
  Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate I 51.02.03              
  II              
  Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport I 51.02.04              
  II              
  Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale  și a regulamentelor locale de urbanism I 51.02.05              
  II              
  Retehnologizarea centralelor termice și electrice  de termoficare I 51.02.06              
  II              
  Finanțarea  studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD I 51.02.07              
  II              
  Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta I 51.02.08              
  II              
  Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinatie de locuinta I 51.02.09              
  II              
  Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate I 51.02.10              
  II              
  Transferuri pentru reparatii capitale la spitale I 51.02.11              
  II              
  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale I 51.02.12              
  II              
  Dezvoltarea  infrastructurii rutiere I 51.02.13              
  II              
  Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor I 51.02.14              
  II              
  Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar I 51.02.15              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare I 51.02.16              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate I 51.02.17              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale I 51.02.18              
  II              
  Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor I 51.02.20              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii în turism I 51.02.21              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale  pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate I 51.02.22      5.335          5.335                  -                 -                   -                   -      
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale  pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate I 51.02.23      4.999          4.999              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale  pentru finantarea altor investitii in sanatate I 51.02.24         480             480                -                  -                 -                   -                   -      
  II              
  Alte transferuri de capital catre institutii publice I 51.02.29              
  II              
  Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii I 51.02.30              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investitiilor în cadrul programelor de interes national I 51.02.31              
  II              
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale I 51.02.32              
  II              
  Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor Fondului Român de Contragarantare I 51.02.33              
  II              
  Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou I 51.02.34              
  II              
  Subprogramul Modernizarea satului românesc I 51.02.35    x   x     x   x   x 
  II    x   x     x   x   x 
  Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor I 51.02.36    x   x     x   x   x 
  II    x   x     x   x   x 
  Subprogramul Infrastructură la nivel județean I 51.02.37    x   x     x   x   x 
  II    x   x     x   x   x 
  Programul Național de Dezvoltare Locală I 51.02.38              
  II              
  Transferuri din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții I 51.02.39              
  II                
    2.  ALTE TRANSFERURI  I 55                  
      II                    
  A. Transferuri interne. I 55.01              
    II                
  Restructurarea industriei de aparare I 55.01.01              
    II                
  Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman I 55.01.02              
    II                
  Programe cu finantare rambursabila I 55.01.03              
    II                
  Programul de realizare a sistemului national antigrindina I 55.01.05              
    II                
  Sprijinirea proprietarilor de paduri I 55.01.06              
    II                
  Programe comunitare I 55.01.07              
    II                
  Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila I 55.01.08              
    II                
  Programe ISPA I 55.01.09              
    II                
  Programe SAPARD I 55.01.10              
    II                
  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 55.01.12              
    II                
  Programe de dezvoltare I 55.01.13              
    II                
  Fond National de Preaderare I 55.01.14              
    II                
  Fond Roman de  Dezvoltare Sociala I 55.01.15              
    II                
  Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii I 55.01.16              
    II                
  Alte transferuri curente interne I 55.01.18              
    II                
  Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe  (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare) I 55.01.19              
    II                
  Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare) I 55.01.20              
    II                
  Sprijin financiar pentru pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente I 55.01.26              
    II                
  Cheltuieli neeligibile ISPA I 55.01.28              
    II                
  Reparații curente aferente  infrastructurii feroviare publice I 55.01.29              
    II                
  Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere I 55.01.41              
    II                
  Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat I 55.01.46              
    II                
  Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă I 55.01.47              
    II                
  Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare **) I 55.01.48              
    II                
  Transferuri pentru finanțarea cercetării in domeniul economic I 55.01.49              
    II                
  Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat I 55.01.50              
    II                
  Transferuri pentru finanțarea lucrǎrilor de pazǎ și intreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina I 55.01.53              
    II                
  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare I 55.01.54              
    II                
  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) I 55.02              
    II                
  Contributii si cotizatii la organisme internationale I 55.02.01              
    II                
  Cooperare economica internationala I 55.02.02              
    II                
  Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate I 55.02.03              
    II                
  Alte transferuri curente in strainatate  I 55.02.04              
    II                
  Contributia Romaniei la Fondul European pentru Dezvoltare I 55.02.05              
    II                
  C. Contributia Romaniei la bugetul U.E. I 55.03              
    II                
  Contribuții din taxe vamale I 55.03.01              
    II                
  Contribuții din sectorul zahărului I 55.03.03              
    II                
  Contribuții din resursa TVA I 55.03.04              
    II                
  Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii I 55.03.05              
    II                
  Contribuții din resursa  VNB I 55.03.06              
    II                
  Contribuții suplimentare și neprevăzute I 55.03.07              
    II                
  Contribuții pentru reducerile în favoarea Țarilor de jos și Suediei I 55.03.10              
    II                
  D. Alte plati catre UE I 55.04              
    II                
  Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului în Comunitatea Europeana I 55.04.01              
    II                
  Contribuția Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel I 55.04.02              
    II                
  Plata contribuției anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune I 55.04.03              
    II                
    PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  I 56                  
      II                    
  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) I 56.01              
    II                
  Finanțarea națională I 56.01.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.01.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.01.03              
    II                
  Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up I 56.01.04              
    II                
  Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02              
    II                
  Finanțarea națională I 56.02.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.02.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.02.03              
    II                
  Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up I 56.02.04              
    II                
  Programe din Fondul de Coeziune (FC) I 56.03              
    II                
  Finanțarea națională I 56.03.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.03.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.03.03              
    II                
  Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up I 56.03.04              
    II                
  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR) I 56.04              
    II                
  Finanțarea națională I 56.04.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.04.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.04.03              
    II                
  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) I 56.05              
    II                
  Finanțarea națională I 56.05.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.05.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.05.03              
    II                
  Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) I 56.06              
    II                
  Finanțarea națională I 56.06.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.06.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.06.03              
    II                
  Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) I 56.07              
    II                
  Finanțarea națională I 56.07.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.07.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.07.03              
    II                
  Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) I 56.08              
    II                
  Finanțarea națională I 56.08.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.08.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.08.03              
    II                
  Sume aferente Fondului European pentru Refugiati I 56.09              
    II                
  Finanțarea națională I 56.09.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.09.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.09.03              
    II                
  Sume aferente Fondului European de Returnare I 56.10              
    II                
  Finanțarea națională I 56.10.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.10.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.10.03              
    II                
  Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte I 56.11              
    II                
  Finanțarea națională I 56.11.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.11.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.11.03              
    II                
  Sume aferente Fondului Frontierelor Externe I 56.12              
    II                
  Finanțarea națională I 56.12.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.12.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.12.03              
    II                
  Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen I 56.13              
    II                
  Finanțarea națională I 56.13.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.13.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.13.03              
    II                
  Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie I 56.14              
    II                
  Finanțarea națională I 56.14.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.14.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.14.03              
    II                
  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 I 56.15              
    II                
  Finanțarea națională I 56.15.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.15.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.15.03              
    II                
  Alte facilitati si instrumente postaderare I 56.16              
    II                
  Finanțarea națională I 56.16.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.16.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.16.03              
    II                
  Mecanismul financiar SEE I 56.17              
    II                
  Finanțarea națională I 56.17.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.17.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.17.03              
    II                
  Mecanismul financiar norvegian I 56.18              
    II                
  Finanțarea națională I 56.18.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.18.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.18.03              
    II                
  Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica I 56.19              
    II                
  Finanțarea națională I 56.19.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.19.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.19.03              
    II                
  Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică I 56.20              
    II                
  Finanțarea națională I 56.20.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.20.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.20.03              
    II                
  Transferuri de fonduri din bugetul de stat  catre bugetele locale  necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare  I 56.21              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii si alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare I 56.22              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii  necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare I 56.22.01              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale  si alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare I 56.22.02              
    II                
  Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN  I 56.23              
    II                
  Cofinantarea asistentei  financiare nerambursabile post aderare de la  Comunitatea Europeana  I 56.24              
    II                
  Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse I 56.25              
    II                
  Finanțarea națională I 56.25.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.25.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.25.03              
    II                
  Fondul European de Ajustare la Globalizare I 56.26              
    II                
  Finanțarea națională I 56.26.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.26.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.26.03              
    II                
  Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE I 56.27              
    II                
  Finanțarea națională I 56.27.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.27.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.27.03              
    II                
  Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE I 56.28              
    II                
  Finanțarea națională I 56.28.01              
    II                
  Finanțarea externă nerambursabilă I 56.28.02              
    II                
  Cheltuieli neeligibile I 56.28.03              
    II                
  Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up I 56.29              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale I 56.30              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up I 56.31              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up I 56.31.01              
    II                
  Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up I 56.31.02              
  II                
  Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice I 56.35              
    II                
  Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice I 56.36              
    II                
  Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice  I 56.37              
    II                
  Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice I 56.38              
    II                
  Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat I 56.39              
    II                
    ASISTENTA SOCIALA I 57                  
      II                    
  Asigurari sociale I 57.01              
    II                
   Ajutoare sociale I 57.02              
    II                
   Ajutoare sociale in numerar I 57.02.01              
    II                
   Ajutoare sociale in natura I 57.02.02              
    II                
  Tichete de cresa I 57.02.03              
    II                
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale I 57.02.04              
    II                
  ALTE CHELTUIELI  I 59           32               32                60                 2              65                68                70    
    II                
  Burse  I 59.01           32               32                60                 2              65                68                70    
    II                
  Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale I 59.02              
    II                
  Finantarea partidelor politice I 59.03              
    II                
  Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat  I 59.04              
    II                
  Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei I 59.05              
    II                
  Producerea si distribuirea filmelor  I 59.06              
    II                
  Sprijinirea  activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora I 59.07              
    II                
  Programe pentru tineret I 59.08              
    II                
  Despăgubiri acordate producatorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură I 59.09              
    II                
  Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni I 59.10              
    II                
  Asociatii si fundatii I 59.11              
    II                
  Sustinerea cultelor I 59.12              
    II                
  Contributia statului,  pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor I 59.13              
    II                
  Contributia statului la salarizarea personalului de cult I 59.14              
    II                
  Contributii la salarizarea personalului neclerical I 59.15              
    II                
  Poiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare I 59.16              
    II                
  Despagubiri civile I 59.17              
    II                
  Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor I 59.18              
    II                
  Indemnizatia de merit I 59.19              
    II                
  Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat I 59.20              
    II                
  Comenzi de stat pentru carti si publicatii I 59.21              
    II                
  Actiuni cu caracter stiintific  si social-cultural  I 59.22              
    II                
  Finantarea  Ansamblului  "Memorialul  victimelor comunismului si al  rezistentei Sighet" I 59.23              
    II                
  Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara I 59.24              
    II                
  Sume aferente platii creantelor salariale I 59.25              
    II                
  Sume acordate membrilor academiilor I 59.26              
    II                
  Renta viagera agricola I 59.27              
    II                
  Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos I 59.28              
    II                
  Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii I 59.30              
    II                
  Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank I 59.31              
    II                
  Rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană I 59.32              
    II                
  Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri  speciale I 59.33              
    II                
  Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrază infrastructura feroviară I 59.34              
    II                
  Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe I 59.35              
    II                
  Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio I 59.36              
    II                
  CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA I 65              
    II                
  Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila I 65.01              
    II                
  CHELTUIELI DE CAPITAL  I 70           -                 -                  -                  -                 -                   -                   -      
    II             -                 -                  -                  -                 -                   -                   -      
  ACTIVE NEFINANCIARE  I 71           -                 -                  -                  -                 -                   -                   -      
    II             -                 -                  -                  -                 -                   -                   -       0
  Active fixe  I 71.01           -                 -                  -                  -                 -                   -                   -      
    II             -                 -                  -                  -                 -                   -                   -      
  Constructii I 71.01.01              
    II                
  Mașini, echipamente si mijloace de transport  I 71.01.02              
    II                
  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 71.01.03              
    II                
  Microbuze școlare I 71.01.04              
    II                
  Alte active fixe  I 71.01.30              
    II                
  Stocuri I 71.02              
    II                
  Rezerve de stat și de mobilizare I 71.02.01              
    II                
  Reparatii capitale aferente activelor fixe I 71.03              
    II                
    ACTIVE FINANCIARE I 72                  
      II                    
  Active financiare I 72.01              
    II                
  Participare la capitalul social al societatilor comerciale I 72.01.01              
    II                
    FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE I 75                  
      II                    
    OPERATIUNI FINANCIARE I 79                  
      II                    
    ÎMPRUMUTURI  I 80                  
      II                    
  Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale I 80.01              
    II                
  Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat I 80.02              
    II                
  Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte I 80.05              
    II                
  Microcredite  acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale I 80.06              
    II                
  Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice I 80.07              
    II                
  Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si  administrate prin agentii de credit I 80.09              
    II                
  Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior I 80.10              
    II                
  Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova și rămase neutilizate în anul anterior I 80.10.01              
    II                
  Alte imprumuturi I 80.30              
    II                
    RAMBURSARI DE CREDITE  I 81                  
      II                    
  Rambursari de credite externe I 81.01              
    II                
  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite I 81.01.01              
    II                
  # Rambursari de credite externe din fondul de garantare I 81.01.02              
    II                
  Diferențe de curs aferente datoriei publice externe I 81.01.06              
    II                
  Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare I 81.01.07              
    II                
  Rambursari de credite interne  I 81.02              
    II                
  Rambursari de credite interne garantate I 81.02.01              
    II                
  Diferențe de curs aferente datoriei publice interne I 81.02.02              
    II                
  Rambursari de credite în contul imprumuturilor preluate/contractate  de MFP in baza OUG 64/2007 I 81.03              
    II                
  Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE I 81.04              
  II                
  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I 85              
  II                
  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I 85.01              
  II                
CAPITOLUL……………………… I                
          II                
DIRECTOR EXECUTIV DEL, SEF SERVICIU ECONOMIC,
EC.CINDA MONICA EC.CRACIUN CRISTINA