DIRECTIA  DE  SANATATE  PUBLICA  A  JUDETULUI  HUNEDOARA

 

NR.  _631 / 20.01.2015__

 

 

 

 

                           A N U N T

 

 

 

  In conformitate cu reglementarile HG  286 / 2011  actualizat cu HG nr. 1027 / 2014 , prin prezenta Directia de Sanatate Publica  Judetului  Hunedoara anunta  organizarea concursului de ocupare a  postului vacant de  Psiholog  stagiar  in cadrul compartimentului  Promovarea si Evaluarea Sanatatii.

 

        Mentionam urmatoarele :

1.     Data propusa pentru desfasurarea examenului/ concursului :  17 februarie 2015  ora 10,00   - proba scrisa , 19 februarie 2015 ora 10,00 – interviu, la sediul D.S.P. Hunedoara – Deva  str. 22 Decembrie  nr.58

 2.  Conditii de participare :

                       -  candidatii  sunt absolventi de  studii superioare  de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul psihologiei

                       -   vechime in specialitatea  studiilor superioare      - 0 ani        

 

3.  Bibliografia  propusa  :

               I            Introducere in consilierea psihopedagogica – Matei  Georgescu - Editura Fundatiei

                     Romania de Maine  ,  Bucuresti  2007

 

II.                   Psihopatologie si orientari terapeutice in psihiatrie -  Florin Tudose - Editura

           Fundatiei Romania de Maine  ,  Bucuresti  2007

 

III.                    Viata in hexagonul mortii – Octavian Popescu, Vasile Achim, Aristide Liviu Popescu – Editura Fiat  Lux

 

 IV.       Educatia pentru sanatate in familie si in scoala – Gheorghe- Eugeniu Bucur, Octavian  Popescu – Editura  Fiat  Lux

 

 V.     OMS  nr. 1078 / 2010  „ privind Regulamentul de organizare si functionare a directiilor judetene de sanatate publica si a municipiului  Bucuresti „

 

   4. Dosarul de concurs va contine  documentele prevazute  la Art.  6  HG. Nr. 286 / 2011, actualizat

        Candidatii vor depune  dosarul de concurs  in termen de 10 zile lucratoare  de la data aparitiei prezentului anunt  la  secretarul comisiei de concurs   din cadrul  comp. RUNOS  al  D.S.P. Hunedoara

  5. Informatii suplimentare :  compartiment  RUNOS al D.S.P. Hunedoara  , tel.  0254 – 211848 int.  108.  

    

 

 

 

                                                                Director  Executiv deleg.,  

                                                                Ec. Pancotan  Mariana