PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ:

 

Derularea programelor naţionale de sănătate este reglementată prin prevederile titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Ele cuprind  un ansamblu de activităţi cu desfăşurare multianuală, care răspund unor domenii prioritare de sănătate publică.

Structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele acestora, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării lor în perioada 2015-2016 sunt prevăzute în HG nr. 206/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi normele tehnice de realizare a acestora aprobate prin Ordinul MS nr. 386/2015, cu modificările şi completările ulterioare pentru programele naţionale de sănătate publică.

Finanţarea programelor naţionale de sănătate publică se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii sunt programe cu acoperire naţională care răspund nevoilor de sănătate publică din următoarele domenii: prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, realizării procedurilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule, prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor netransmisibile, promovării sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, asigurării unor servicii de sănătate publică specifice destinate copiilor, gravidelor, lehuzelor.

 

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, şi anume: instituţii publicefurnizori publici de servicii medicale, furnizori privaţi de servicii medicale, pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale.

 

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivel naţional se realizează de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii în mod direct sau prin intermediul unităţilor naţionale/regionale de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică.

 

Asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate publică se realizează de către unităţile de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică, organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, după cum urmează:

 

a)      în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru:

1.    Programul naţional de vaccinare;

2.    Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;

3.    Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei;

4.    Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;

5.    Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

6.  Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - 

                   Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.

b)      în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV.

c)      în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru: Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.

d)      în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

e)      în cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Agenţiei Naţionale de Transplant care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană: Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

f)        în cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" prin structura de specialitate, funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu” pentru Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

 

La nivelul judeţului Hunedoara, se derulează următoarele programele naţionale de sănătate publică, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii:

 

1. Programele naţionale de boli transmisibile:

1.1.       Programul naţional de vaccinare;

1.2.       Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;

1.3.       Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV;

1.4.       Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;

1.5.       Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;

2. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;

4. Programele naţionale de boli netransmisibile:

4.1.       Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat:

4.1.1.          Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

4.3     Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

4.3.1.          Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

5. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate:

5.1.       Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;

6. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului:

6.1.       Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului;

6.2.       Subprogramul de sănătate a copilului;

6.3.       Subprogramul de sănătate a femeii.