SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA din cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara functioneaza in baza Legii 95 din 2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, Ordinului MS nr. 1078 din 2010 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București si a Ordinului MS nr. 824 din 2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat.

 

Este organizat in:

A. Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă are atribuții în domeniile mediu de viata al populatiei, alimente, muncă, colectivități de copii si radiații.

B. Compartimentul control unități și servicii de sănătate cu atribuții in: domeniul  situațiilor de urgență și managementul asistenței medicale de urgență (SMURD, Ambulanta), serviciilor de asistență medicală primară (unitati ingrijiri la domiciuliu, laboratoare analize medicale, centre medico – sociale si socio – medicale, centre de permanenta, cabinete medicina familie), asistența medicală ambulatorie de specialitate (cabinete medicina de specialitate, medicina dentara), asistenței medicale din unitățile cu paturi (spitale) de stat si private.

            In cadrul Serviciului de Control in Santate Publica Hunedoara isi desfasoara activitatea un numar de 21 inspectori sanitari si asistenti inspectori, astfel:

 

       NICOLAE CONSTANTIN – Inspector cu atributii de INSPECTOR SEF.

 

Compartiment A:

POPSOR CRISTINA – inspector;

TRIFU CIOARA LAURA – inspector;

TANKO MELINDA – inspector;

JILINSCHI ZENAIDA – inspector;

MIHUT CAMELIA – inspector;

CHIOREAN CRISTINA – inspector;

KORE CLAUDIA – inspector;

GIRNICEANU LILIANA – inspector;

FRENTONI MARIUS – inspector;

TUSA CIPRIAN – inspector;

ILIONI COSMIN – inspector;

TUDOR ALEXANDRU – inspector – retrasa temporar legitimatia de inspector de catre MS. Mutat temporar la compartimentul de asistenta medicala si programe;

LASCONI VASILE – inspector;

AVRAM DORU – asistent inspector;

STELESCU MIHAI – asistent inspector;

Compartiment B:

URICAN XENIA – inspector;

GOIA CECILIA – inspector;

ZALDEA CLAUDIA – inspector;

MURESAN FELICIA – asistent inspector;

SFETCU STEFAN – asistent inspector. – detasat la DSP Braila;

 

 

In functie de domeniul de activitate, inspectorii si asistentii inspectori Serviciului de Control in Sanatate Publica Hunedoara:

Ø      constată și sancționează contravențiile la normele de igienă, conform competențelor specifice și actelor normative în vigoare;

Ø      păstrează confidențialitatea privind iminența inspecției sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia și confidențialitatea datelor pe care unitățile inspectate le pun la dispoziție;

Ø      solicită unităților controlate orice documente necesare efectuarii inspectiei si, dupa caz, copii dupa acestea;

Ø      prescrie unităților controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene și responsabilități în vederea înlăturării deficiențelor de igienă constatate;

Ø      propune inspectorului-șef suspendarea temporară a activității unităților și obiectivelor până la remedierea deficiențelor; în situații cu risc major și iminent de îmbolnăvire a populației, dispune suspendarea pe loc sau imediată a activității unității ori obiectivului și informează operativ medicul șef serviciu de control în sănătate publică despre măsura aplicată;

Ø      propune directorului executiv retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activități, inclusiv construcții, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;

Ø      recoltează și aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activității de inspecție, precum și contraprobele;

Ø      asigură controlul activității de asistență medicală ambulatorie de specialitate;

Ø      controlează și evaluează condițiile necesare pentru asigurarea calității activității medicale desfășurate în spital;

Ø      asigură controlul activității de asistență medicală primară;

Ø      participă la acțiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele județene pentru situații de urgență și cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătății;

Ø      monitorizează și evaluează activitatea serviciului județean de ambulanță.

Ø      verifică respectarea legislației în vigoare privind condițiile de mediu necesare activităților de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în toate unitățile sanitare;

Ø      controlează unitățile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de țesuturi și/sau utilizare de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare și verificare de proceduri și activități care se derulează în aceste unități;

Ø      controlează și evaluează incidentele adverse severe și reacțiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilență, inclusiv în domeniul securității transfuziilor și hemovigilenței;

Ø      recolteaza teste de sanitatie (salubritate, sterilizate, aeromicroflora) in cadrul controalelor efectuate in unitati sanitare, in caz de suspiciune;

 

 

ACTIVITATEA SCSP HUNEDOARA IN ANUL 2017:

 

          Urmare analizarii, centralizarii si monitorizarii activitatii de inspectie sanitara la nivel judetean, pe parcursul anului 2017 s-au efectuat controale la obiectivele cu impact asupra sanatatii publice in domeniile:

 

Nr.  crt.

Domeniul de activitate

ANUL 2017

 

TOTAL CONTROALE

5957

 

Din care – recontroale

587

1

Aliment

871

2

Apa

546

3

Turism

183

4

Mediul de viata a populatiei

219

5

Cosmetice

299

6

Biocide

2001

7

Invatamant

398

8

Unitati sanitare cu exceptia spitalelor

445

9

Unitati sanitare cu paturi (control spitale integrat)

15

10

Unitati transfuzii

10

11

Unitati transplant

1

12

Deseuri  cu potential contaminant

382

13

Alerte rapide (SRAAF, RAPEX)

4

14

Actiuni tematice proprii ISS

3

15

Nr.sesizari rezolvate

105

16

Avertismente

278

17

Nr.amenzi

74

18

Valoare amenzi

84700

19

Nr.suspendari activitate

11

 

Au fost efectuate 4 actiuni tematice cu caracter permanent, stabilite de Ministerul Sanatatii, conform Planului National de Actiuni Tematice de Control in Sanatate Publica 2017 privind:

Ø      recontroale in unitatile sanitare cu paturi;

Ø      prevenirea si combaterea efectelor consumului de tutun;

Ø      verificarea produselor biocide (utilizatori);

Ø      combaterea evaziunii fiscale la paine.

La nivel judetean au fost stabilite un numar de 3 actiuni tematice pe diferite domenii (actiune tematica benzinarii-statii PECO, actiune tematica de verificare a produselor biocide si actiune tematica de control in centre si camine batrani-stat si private).

Am participat la un numar de 2 actiuni comune cu alte autoritati - actiuni initiate de Institutia Prefectului Hunedoara privind unitatile de alimentatie publica cu ocazia sarbatorilor Pascale si sarbatorilor de iarna.

O atentie deosebita a fost  acordata si celor 105 de sesizari primite de la populatie care au fost analizate si rezolvate conform competentelor.

            Au fost emise un numar de 11 decizii de suspendare temporara a activitatii pentru nerespectarea normelor igienico- sanitare.