Aplicarea H.G. 924/2017 din 20 decembrie 2017- pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

- pentru efectuarea expertizei medicale la care se face referire în articolul 11, alin(3), din HG 924/2017 sunt necesare documentele prevăzute la: art.2 lit.e), art.3 alin(1) lit. d) și e), art.11 alin(6)- anexa nr.2.  

- după primirea documentației la care s-a făcut referire, se va întocmi expertiza medicală prevăzută la articolul 11, alin(3) din HG 924/2017.