ROMĀNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.211.848    Fax: 0254.213.758    E-mail: deva@asphd.ro    Web Site: www.asphd.ro

Compartimentul                                                                                                       Nr.2727 /22.04.2010

Asistenta medicala

 

            In atentia  furnizorilor de servicii medicale din:

          -asistenta medicala primara,

            -ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si de medicina dentara,

            -ambulatoriul de specialitate pentru serviciile medicale de  recuperare-reabilitare a sanatatii,

 aflati in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate

         

          Va aducem la cunostinta faptul ca toti furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie aflati in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate au obligatia sa respecte dispozitiile Ordinului MS/CNAS nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

            Prin urmare, avand in vedere dispozitiile legale invocate anterior, respectarea prevederilor acestui act normativ reprezinta o obligatie a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate si nu reprezinta o obligatie a asiguratilor care pot solicita programarea pentru acordarea asistentei medicale de catre furnizori.

 

 

          Director coordonator,                                           Director coordonator 

          Dr. Dumitra Stefan                                           adjunct asistenta medicala,

                                                                                       Dr. Ioan Dorin Petrui