Ordin nr. 1338 din 31/07/2007 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Publice Intrare în vigoare: 22/08/2007 Publicaţie: MOF nr. 575/2007  - pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

 

Ordin nr. 914 din 26/07/2006 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Publice Intrare în vigoare: 15/08/2006 Publicaţie: MOF nr. 695/2006 - pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

 

ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 


ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 7 octombrie 2016

 

 


ORDIN   Nr. 1226 din  3 decembrie 2012

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 18 decembrie 2012

 

 


Hotărâre nr. 589 din 13/06/2007 - Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 20/06/2007 Publicaţie: MOF nr. 413/2007  - privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile