Legislatia specifica compartimentului de relatii cu publicul si comunicare


Legislatie Compartimentul de asistenta medicala si programe de sanatate


Legislatie audit intern


Legislatie compartiment avize si autorizari


Legislatie serviciul de control in sanatate publica


Legislatie Departament sanatate publica


Legislatie laborator


Legislatie RUNOS