LABORATORUL DE TOXICOLOGIE

efectueaza la solicitare:

-  Determinari in atmosfera zonelor de munca a urmatoarelor

 noxe chimice: acetat de etil butil; acetona; acetat de metil;

acid acetic; acid azotic; acid clorhidric; acid sulfuric;

acroleina; amoniac; benzina si carburanti; clor; cloroform; crom;

eter etilic; fenol; formaldehida; hidrocarburi alifatice;

hidroxizi alcalini; mercur; ozon; oxizi de azot;

oxid de carbon; perpercloretina; plumb; stiren; toluen.

- Determinarea/evaluarea  iluminatului si a microclimatului

industrial;

- Determinari de zgomot

- Determinari biotoxicologice : acid deltaaminolevulinic;

acid hipuric; fenoli; mercur si plumb ( in urina)

                      

                           Liliana Lucaciu

                          Chimist principal