LABORATORUL DE  CHIMIA APELOR 

efectueaza  la solicitare:

- Determinarea parametrilor calitativi ai apei: amoniac, nitriti,

nitrati, substante orga nice, cloruri, duritate, calciu, clor rezidual

  - Determinarea metalelor grele din apa (Pb, Cd, Cr, Ni)

  pH, conductivitate, turbiditate

 

Liliana Lucaciu

Chimist principal