n temeiul dispoziţiilor O.M.S nr. 1078/2010,

Comitetul Director la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara:

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV ec. Cnda Monica

 

    MEDIC ŞEF dr. Birău Cecilia

    ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ec. Crăciun Cristina

 

    JURIST jr. Băda Delia