DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI HUNEDOARA

 

NR. ____4154___ / ____09.06.2015__

 

 

 

A N U N T

 

 

In conformitate cu reglementarile HG 286 / 2011 actualizat cu HG nr. 1027 / 2014 , prin prezenta Directia de Sanatate Publica Judetului Hunedoara anunta organizarea concursului de ocupare a postului vacant de asistent medical principal igiena studii PL ( contractual) in cadrul compartimentului Evaluare a factorilor de mediu igiena colectivitatilor de copii / tineret

Mentionam urmatoarele :

1. Data propusa pentru desfasurarea examenului/ concursului : 1 iulie 2015 ora 10,00 - proba scrisa 3 iulie 2015 ora 10,00 interviu, la sediul D.S.P. Hunedoara Deva str. 22 Decembrie nr.58

2. Conditii de participare :

- candidatii sunt asistenti medicali cu grad principal , profil igiena, absolventi de scoli postliceale sanitare

- vechime minima necesara in specialitatea studiilor- 5 ani

 

3. Bibliografia propusa :

1) prof. Dr. Sergiu Manescu ; Igiena Ed. Universul, Bucuresti,2000,( C. Igiena copiilor si tinerilor )

2) Ordinul MS nr. 1030 / 2009, cu modificarile ulterioare, privind aprobarea procedurilor de reg lementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei;

3) Ordinul MS nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor ;

4) Ordinul MS nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

5) - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti ;

 

4. Dosarul de concurs va contine documentele prevazute la Art. 6 HG. Nr. 286 / 2011, actualizat

Candidatii vor depune dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data aparitiei prezentului anunt la secretarul comisiei de concurs din cadrul comp. RUNOS al D.S.P. Hunedoara

 

5. Taxa de concurs 50 lei

5. Informatii suplimentare : compartiment RUNOS al D.S.P. Hunedoara , tel. 0254 211848 int. 108.

 

 

 

Director Executiv,

Ec. Pancotan Mariana