ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

         Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate       Nr. 2682 / 18.03.2016

CĂTRE,

CORESPONDENŢII DE PRESĂ    

Ziua Mondială a Apei - WWD 2016

 

Ziua Mondială a Apei (WWD) se celebrează începând cu anul1993 la fiecare 22 martie, cu scopul de a atrage atenţia asupra unei resurse naturale vitale pentru viaţă şi mijloacele noastre de existenţă.

UN-Water – agenţia ONU specializată pentru apă şi sanitaţie – colaborează în organizarea WWD cu agenţii ONU partenere, dintre care Organizaţia Mondială a Muncii (ILO) este coordonator pentru 2016 în virtutea temei: „Apa şi locurile de muncă”.

Campania se desfăşoară sub sloganul: Apa ó locurile de muncă  = sinergie pentru calitatea vieţii WWD 2106 si are drept scop reflecţia privind interacţiunea între apă şi locurile de muncă, ţintind  potenţialul de transformări pozitive pentru indivizi, societate şi mediul natural.

Începând cu 1980 captările de apă dulce au sporit în lume cu aproximativ 1% pe an, în urma cererii crescute în toate ţările. Ritmul lent de creştere face ca resursele de apă să fie supuse unei presiuni semnificative, deficitul de apă dulce afectând actualmente aproximativ 40% din populaţia lumii.

1,5 miliarde de angajaţi, jumătate din forţa de muncă mondială, lucrează în sectoare economice legate de apă, iar practic toate locurile de muncă depind de apa de calitate furnizată în condiţii de siguranţă.   

Numeroase probleme aşteaptă însă rezolvări. Calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi a sanitaţiei este responsabilă de mare parte dintre cele 17% victime ale bolilor transmisibile dintre cele 2,3 milioane decese în mediul de muncă. Defrişările abuzive atrag fie lipsa de apă, fie debite în exces, cu impact negativ asupra unor comunităţi şi/sau industrii supuse la depopulări sau disponibilizări de personal.

În anii recenţi în sectoarele economice din România cel mai puternic dependente de apă activau aproape 3 milioane persoane (circa 33% din totalul populaţiei ocupate).

Apa şi locurile de muncă sunt legate organic ca elemente fundamentale din mediul natural şi cel social de care depind VIAŢA, SĂNĂTATEA şi PROSPERITATEA comunităţilor noastre.

Pentru profilaxia îmbolnăvirilor cu transmitere hidrică au fost monitorizate toate staţiile de tratare ale apei potabile, inclusiv cele neautorizate sanitar.

Ziua Mondiala a Apei 2016, este celebrata de catre Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul  Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara,  la sediul DSP Hunedoara, in Sala de Festivitati, in data de 22.03.2016, ora 11şş.

Cu această ocazie, vom celebra şi campanile: “Ziua Mondială a Sănătăţii Orale”;  „Ziua Mondială a Sindromului Down (WDSD)”;  Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei”.

Se organizează activităţi si în următoarele locaţii:

- 18 martie 2016, ora 10°°,  la  Grădiniţa PP nr.6 din Deva,

- 21 martie 2016, ora 13°°, la Şcoala Generală Teliucul Inferior,

- 24 martie 2016, ora  13°°, la Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria” din Deva.

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul  dumneavoastră!

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                          MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP,

      Ec. Mariana Pâncotan                                                             Dr. Ştefan Repede

 

 

ŞEF COMPARTIMENT

Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate,

Dr. Cecilia Birău