ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate   

Nr. 2547/14.03.2016

 

 

 

       CĂTRE,

                        CORESPONDENŢII DE PRESĂ      

 

 

                           Ziua Mondială a Sănătăţii Orale 20 martie 2016

Dantură sănătoasă, corp sănătos!

“Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor în şcoală şi comunitate”

 

           

            Directia de Sanatate Publica, sub indrumarea Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica, va desfasura un curs de instruire cu specialistii din domeniul sanatatii: medici scolari, asistente medicale scolare, asistente medicale comunitare si mediatorii rromi, dar si cu specialisti din unitatile de invatamant (educatori si invatatori, profesori) in cadrul Grantului Norvegian RO 19.04 “Interventii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viata in Romania”. Aceste cursuri se organizeaza in sala de sedinte a D.S.P. judetul Hunedoara-Deva, str.22 Decembrie nr.58, in zilele de 15.03.2016, ora 13:30, 16.03.2016, ora 11:00, 22.03.2016, ora 11:00 si 23.03.2016, ora 11:00.

 

            Sănătatea orală reprezintă o problemă majoră de sănătate publică. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în ţările dezvoltate, un procent substanţial (5-10%) din bugetul alocat sănătăţii publice este folosit pentru  tratamentele curative dentare. Aceste cheltuieli ar putea fi semnificativ reduse prin organizarea sistematică a campaniilor de promovare a sănătăţii orale care să sensibilizeze populaţia asupra importanţei adoptării măsurilor preventive, condiţie esenţială pentru menţinera sănătăţii şi a stării de bine. În perioada 20 martie-20 aprilie 2016 se va desfăşura campania Dantură sănătoasă, corp sănătos!, prilejuită de Ziua Mondială a Sănătăţii Orale.

            Acţiunile derulate vizează publicul larg, de la copii la vârstnici, dar, anul acesta, se va pune un accent deosebit pe consilierea femeilor însărcinate şi a părinţilor cu privire la măsurile corecte de igienă dentară şi informarea asupra consecinţelor nefaste pe care nerespectarea unor reguli esenţiale le poate avea asupra danturii şi organismului.

            Apariţia cariilor se datorează în principal obiceiurilor alimentare greşite şi igienei dentare deficitare. Sănătatea orală poate fi astfel evident ameliorată printr-o prevenţie corespunzătoare, începând de la dinţii de lapte ai bebeluşilor şi până la protezele seniorilor. În plus, o dată apărute, cariile se răspândesc rapid la dinţii sănătoşi. Prin control regulat, cariile pot fi depistate şi tratate precoce, de aceea vizitele regulate la medicul dentist, de două ori pe an, ar trebui să devină o obişnuinţă.

              Campania Dantură sănătoasă, corp sănătos! urmăreşte sensibilizarea femeilor gravide asupra importanţei igienei orale pentru sănătatea lor şi a bebeluşului. De asemenea, primii ani de viaţă sunt critici pentru dezvoltarea dentiţiei, deoarece numai o dentiţie de lapte sănătoasă asigură mai târziu dezvoltarea normală şi armonioasă a dinţilor permanenţi. Îngrijirea trebuie să înceapă chiar de la apariţia primului dinte. Obiceiurile formate cât mai devreme devin mai târziu automatisme, de aceea sensibilizarea copiilor de grădiniţă şi a şcolarilor cu privire la măsurile corecte de igienă orală este esenţială pentru formarea unor deprinderi sănătoase care îi vor însoţi toată viaţa.

            Scopul campaniei este ameliorarea sănătăţii orale a populaţiei prin adoptarea comportamentelor sănătoase în special în familie dar şi la nivelul comunităţii.

           Sensibilizarea părinţilor privind importanţa cariei dentare la copii şi informarea acestora asupra metodelor eficiente de prevenţie constituie un pas important pentru formarea deprinderilor sănătoase şi evitarea tratamentelor costisitoare de mai târziu.

              Se inregistreaza o crestere a frecventei afecţiunilor dentare, a durerii faciale cronice, a afecţiunilor gingivale, cariilor dentale şi pierderii dinţilor cat şi a altor boli care afectează gura şi cavitatea orală datorita faptului ca reteaua de cabinete scolare este redusa – exista astfel de cabinete doar in municipiul Deva ( 3  medici), in municipiul Hunedoara (4 cabinete cu 5 medici) , in Lupeni (1 cabinet cu 1 medic) in municipiul Petrila (1 cabinet cu 1medic ), iar costurile tratamentele afectiunilor care sunt depistate tardiv este ridicat.

            Conform Colegiul Medicilor Dentişti din Judeţul Hunedoara aproximativ 95% din populatia judetului Hunedoara prezinta cel putin o afectiune din cadrul patologiei orale.

             Conform Colegiul Medicilor Dentişti În judeţul Hunedoara sunt inregistrate 243 cabinete medicale individuale de medicină dentară.         

 

       Numarul de consultatii stomatologice  şi incidenţa cariei dentare în judeţul Hunedoara la scolari:

 

10 MEDICI DENTIŞTI ŞCOLARI

NUMARUL DE CONSULTATII STOMATOLOGICE

INCIDENŢA CARIEI DENTARE

2013

2014

2015

2013

2014

2015

10486

10044

11083

70٪

85% - 90%

85%

 

  DSP Hunedoara prin Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate  va organiza în colaborare cu partenerii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara,Gradinita PP nr.6 Deva, Colegiul Medicilor Dentisti, Producătorii de apă, Primăria Teliucul Inferior- Scoala Gimnaziala Teliucul Inferior-Liceul Teoretic Ghelari,Liceul de muzica si Arte Plastice „Sigismund Toduta Deva,Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”Deva ,campaniile: “Ziua Mondială a Sănătăţii Orale”, “Ziua Mondială a Sindromului Down” ,  “Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei“,“Ziua Mondială a Apei” în data de:

  - 18 martie 2016, ora 10°°,  la  Gradinita cu Program Prelungit nr.6, Deva

  - 21 martie 2015, ora 13°°,  la   Şcoala Gimnaziala Teliucul Inferior in colaborare cu Liceul TeoreticGhelari

  - 22 martie 2015, ora 11 °°,  la  Directia de Sanatate Publica Deva in colaborare cu Liceul de Muzica si Arte Plastice „Sigismund Toduta „Deva

  - 24 martie 2016 , ora 13°°, Colegiul National Pedagogic “Regina Maria”

 

      Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul  dumneavoastră activ - veniţi cu noi!

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,                                                              MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP,

       Ec. Mariana Pâncotan                                                                                 Dr. Repede Ştefan

 

 

SEF COMPARTIMENT EVALUARE,

PROMOVARE ŞI EDUCAŢIE ÎN SĂNĂTATE,

Dr. Birau Cecilia