ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEȚULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara

( 0254.211.848    Fax: 0254.213.758    E-mail: deva@asphd.ro    Web Site: www.asphd.ro

  Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

  Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate    

   Nr.8690/26.09.2016

 

        

Către,

CORESPONDENȚII  DE  PRESĂ

 

        ZIUA  INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

 1 octombrie 2016

 

         „Să luăm poziție împotriva discriminării pe motiv de vârstă”

         „Pe măsură ce înaintăm în vârstă, drepturile noastre rămân      aceleași! ”

 

         Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este o zi specială în întreaga lume și este sărbătorită  în data de 1 octombrie a fiecarui an și ne reamintește cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor

                Sloganul acestei campanii ,cu ocazia Conferinței  Organizației Națiunilor Unite este :„Să luăm poziție împotriva discriminării pe motiv de vârstă”,  iar tema este  „Pe măsură ce înaintăm în vârstă, drepturile noastre rămân  aceleași! ”

        Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită în decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în baza Rezoluției nr. 45/106. În domeniul protecției sociale a populației, Consiliul Europei a adoptat, la 3 mai 1996, Carta Socială Europeană, care vizează dreptul la protecția sănătății, la securitatea socială și medicală, cât și dreptul de a beneficia de servicii sociale. Carta a fost semnată de România la 15 mai 1997 și a fost ratificată prin legea nr. 74/1999. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

                 Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populației. Conform ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, până în 2060 în Uniunea Europeană vor fi numai două persoane de vârstă activă (între 15 și 64 ani) pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, în comparație cu raportul actual de patru la unu. Această tendință se așteaptă să atingă punctul culminant între anii 2015 și 2035, când grupul numeros al generației "baby boom" va fi la vârsta pensionării. Studiile arată că persoanele în vârstă care au atitudini negative față de îmbătrânire trăiesc cu 7,5 ani mai puțin decât cei cu atitudini pozitive, iar recuperarea în urma unei dizabilități sau boli este mai redusă. De asemenea, persoanele în vârstă, care simt că sunt o povară, își percep viața ca fiind mai puțin valoroasă, fiind la risc de a dezvolta depresie sau izolare socială. Intr-un studiu efectuat de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții   s-au determinat indicatorii cei mai consistenți pentru situația psihică și socială a vârstnicului. Cei mai importanti indicatori rezultati sunt: stigmatizare, ignorare, acceptare, discriminare și integrare.  

Scopul campaniei este combaterea discriminării pe motiv de vârstă prin construirea și fixarea în conștiința generațiilor actuale și viitoare a unui nou mod de înțelegere a fenomenului de înaintare în vârstă, în toată complexitatea lui. 

       Conform proiecțiilor realizate de departamentul de Afaceri Socio- Economice ale Națiunilor Unite în raportul ”Profiles of Aging 2013”, populația totală a lumii a crescut între 1980 și 2013 cu 60%, de la aprox. 4,45 miliarde la 7,16 miliarde. Până în 2050, se estimează o decelare a acestui ritm, astfel că peste 35 de ani se prevede o populație la nivel mondial de 9,55 miliarde (o creștere cu 33% față de 2013, respectiv cu 114% față de 1980). Ritmul de creștere al populației vârstnice, raportat la populația totală este mai susținut, unul din factorii favorizanți constituindu-l mărirea substanțială la nivel global a speranței de viață, de la 62,4 ani (între 1980-1985), la 75,9 ani (între 2045 și 2050). În acest context, dacă în 1980 vârsta mediană era de 22,6 ani, iar în 2013 de 29,2 ani, se estimează că în 2050 aceasta va ajunge la 36,1 ani.

  Tendința de îmbătrânire a populației europene este vizibilă și prin creșterea vârstei mediene de la 42,4 ani (2015), la 46,2 ani (2050).

                Durata medie de viață în România a înregistrat o creștere constantă în ultimii 30 de ani. Astfel, dacă în perioada 1970 – 1972 durata medie de viață era de 68,58 de ani, în perioada 2000 – 2002 aceasta ajungea la 71,18 ani, iar în perioada 2002-2004 era de 74,78 de ani. La sexul masculin se înregistrează în perioada 2011-2013 o durată medie de viață de 70,7 ani, iar la sexul feminin 77,86 ani, față de 75,47 ani. 

Astfel, speranța de viață este scăzută la sexul masculin în toate județele, cele mai scăzute niveluri, valori de sub 70 de ani, înregistrându-se în Satu Mare, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Tulcea, Brăila și Botoșani.

 

            Pentru judetul Hunedoara , datele statistice privind ponderea populatiei pe grupe de varste si zone :

                   

Anul 2015

Județul Hunedoara

Masculin

Feminin

Urban

Rural

TOTAL

471.613

230.249

241.364

367.395

104.218

0 – 14 ani

59.709

30.554

29.155

47.471

12.238

15 – 59 ani

303.100

153.694

149.406

241.847

61.253

60 și peste

108.804

46.001

62.803

78.077

30.727

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate din cadrul Directiei de Sanatate Publica a jud. Hunedoara v-a desfășura campaniile Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice  și Ziua Mondiala a Inimii , în data de:

Ø        28 septembrie  2016, ora 10,00, la  C.A.R.P.”SPERANTA”Hunedoara, unde se va măsura tensiunea arterială persoanelor care doresc , se vor face prezentări ppt. și se vor distribui materiale Informativ – Educative.  

Ø        29 septembrie  2016, ora 11,00, la cortul amplasat pe zona pietonala din fata Directiei de Sanatate Publica Deva , unde se va măsura tensiunea arterială persoanelor care doresc  și se vor distribui materiale Informativ – Educative.  

 

     Vă invităm deci stimați prieteni și parteneri din media să vă alăturați nouă  in campaniile desfasurate.

 

 

 

    

   DIRECTOR EXECUTIV ,                                   MEDIC ȘEF  DEPARTAMENT  SSP,

           Ec. Mona Radu                                                             Dr. Birău Cecilia