ROMÂNIA 

                                  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

     DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

         Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii  

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

    Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate     Nr.4814/26.05.2016

 

   

            CĂTRE,

                                 CORESPONDENŢII DE PRESĂ    

 

 

 

                  ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN (World no Tobacco Day – WNTD) 31 mai 2016

 

 

                           În fiecare an OMS şi partenerii săi naţionali celebrează pe 31 mai Ziua Mondială Fără Tutun (WNTD), pledând pentru politici eficiente de reducere a consumului de tutun.

                            În cadrul WNTD 2016, OMS şi Secretariatul FCTC pregăteşte adoptarea ambalării neutre (sau a pachetelor standardizate), o măsură ce restricţionează utilizarea ambalajului ca formă de publicitate şi promovare a tutunului -   recomandată deja de Ghidurile de implementare a articolelor FCTC 11

  “Ambalarea şi Etichetarea Produselor de Tutun” şi 13 “Publicitatea, Promovarea şi Sponsorizarea Tutunului”, adoptate la a treia Conferinţă a Părţilor din 2008.  În consecinţă, WNTD 2016 are tema: “Următorul pas FCTC: ambalarea neutră a produselor de tutun”, se desfăşoară sub sloganul: “Un singur mesaj pe pachetul standard de tutun: avertismentul de sănătate!”  şi are ca scop : informarea decidenţilor, a societăţii civile şi a publicului în privinţa unui  pas major către diminuarea  atractivităţii produselor din tutun, care trebuie considerat o parte a pachetului cuprinzător de măsuri multisectoriale stipulate de alte articole FCTC.

           În Uniunea Europeana : vârsta medie de începere a fumatului era de 17,6 ani, iar proporţia celor care încercaseră să renunţe se ridică la 59% - ambele cifre staţionare între 2012 – 2014. În general mai mult de jumătate dintre fumători experimentaseră renunţarea la fumat. De menţionat că printre cele câteva ţări UE cu procentaj sub 50%  se găseau tocmai vârfurile de scală menţionate mai sus: Grecia cu 45% şi Bulgaria cu 37%.

               În România: prevalenţa fumatului curent era de 27%, iar a ex-fumătorilor de 13% la cohorta 15+. Reamintim că în 2011 studiul GATS România  găsea  prevalenţa fumatului curent de 26,7%  compusă din 37,4% M şi 16,7% F. Între 2012 şi 2014 fumatul curent înregistra o descreştere de 3%. Vârsta medie de începere a fumatului era de 18,4 ani, iar proporţia celor care încercaseră să renunţe se ridică la 58%, fără schimbări importante între 2012 – 2014 .

                Pentru comparaţie prevalenţa fumatului curent în SUA la sfârşitul lui 2014 se cifra la 16,8% iar a celui zilnic la 12,9%. Ambalarea neutră nu pare a fi, însă, de actualitate în Statele Unite.

                 Noua Directivă a Comisiei Europene, aspreşte Directiva 2001/37/EU urmărind ca produsele din tutun să fie mai puţin atractive, în special pentru tineri. Conform unui document informativ privind noua Directivă 2014/40/UE pe tutun, se permite în mod specific statelor membre să continue sporirea spaţiilor alocate avertismentelor de sănătate mergând până la ambalarea neutră, cu anumite recomandări pentru constituirea evidenţei ştiinţifice privind eficienţa pe sănătatea publică.

              Țara noastră nu are pentru moment un plan privind ambalarea neutră: este rolul experţilor, agenţiilor guvernamentale şi al societăţii civile de a atrage sprijin parlamentar în această direcţie, în continuarea realizării majore reprezentate de Legea 15/2016. După preliminarii datând din 2011, pe 17 martie 2016  a intrat în vigoare Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, care în esenţă:

                     - interzice complet fumatul în toate spaţiile publice închise - incluzând locurile de muncă (în particular cele din sănătate, învăţământul de toate gradele, protecţia copilului), mijloacele de transport în comun şi locurile de joacă pentru copii (spaţii închise sau deschise); un spaţiu este închis când este delimitat de un plafon şi minimum doi pereţi;

 

                        - interzice, de asemenea, ţigaretele electronice în mijloacele de transport în comun;

                        - pune la dispoziţia ministerelor şi organizaţiilor nonguvernamentale cu atribuţii  specifice spaţiii de minimum 30 de minute săptămânal la posturile radio/TV - pentru combaterea consumului de tutun.

                  La nivel mondial, comerţul ilicit cu produse din tutun constituie o ameninţare majoră pentru sănătatea publică şi alimentează corupția ce subminează instituţiile statului, dezvoltarea economică, morală politică.Fumatul continuă să reprezinte o endemie globală.

                 Una din 10 ţigarete fumate actualmente în Europa este de origine obscură (a se citi ilicită: de contrabandă, contrafăcută sau produsă legal într-o ţară pentru a fi vândută pe o piaţă neagră externă – aşa numitele illicit whites). Medicii angrenaţi în combaterea fumatului consideră că antidotul cel mai sigur împotriva pieţei ilegale este restrângerea cererii de tutun prin prevenirea începerii fumatului la tineret şi renunţarea la fumat. 

        Cu ocazia WNTD 2016 OMS a furnizat date inedite, decantate după 13 respectiv 8 ani de eforturi FCTC şi MPOWER în combaterea fumatului .  

            Reamintim că MPOWER înseamnă:

Monitorizarea consumului de tutun

Protecţie faţă de fumul de tutun

Oferirea de ajutor pentru renunţare

W - avertizare faţă de riscurile fumatului

E - prohibiţia publicităţii, promovării şi sponsorizării de către fabricanţi

Ridicarea nivelului accizării tutunului

 

       Se documentează astfel că interdicţia cuprinzătoare privind reclamele, promovarea şi sponsorizarea din partea industriei tutunului prezintă un potenţial de reducere a consumului  în medie de aproximativ 7%, dar care poate atinge 16% în circumstanţe speciale din unele ţări.

   

               Date statistice din judeţul Hunedoara :

 

Anul

2012

2013

2014

2015

BPOC -Cazuri Noi

910

843

1041

1315

BPOC -Rămaşi în evidenţă

11699

11747

11822

12106

Cancer bronhopulmonar- Cazuri Noi

259

267

280

254

 

                Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate,în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean si Centrul de Prevenire,Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara , va celebra Campania “ ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN “ în data de 27.05.2016, la Colegiul Naţional  „I.C. Brătianu” Haţeg  ora 12şş.

                         

                          Vă mulţumim pentru sprijinul acordat sănătăţii noastre şi a copiilor noştri!

 

                                                  

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV  DELEGAT,                                 MEDIC ŞEF  DEPARTAMENT  SSP,

              Ec. Mona Radu                                                                              Dr. Repede Ştefan

 

 

                                                  Şef Compartimentul Evaluarea,

                                                        Promovarea Sănătăţii şi

                                                          Educaţie pentru  Sănătate  

                                                              Dr. Birău Cecilia