ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

         Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii  

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate     

Nr.5865/29.06.2016

 

 

 

   

CĂTRE,

              CORESPONDENŢII DE PRESĂ    

 

LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL

 Iulie  2016

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate  din Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara organizează în luna iulie 2016  campania  de informare-educare-comunicare cu titlul “LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOLavând sloganul:

                                  Alcoolul îţi poate schimba viaţa...ÎN RĂU!

 Scopul campaniei este: prevenirea debutului timpuriu al consumului de alcool în rândul copiilor şi adolescenţilor şi promovarea unui comportament responsabil faţă de consumul de alcool.

             Mesajul cheie pe care campania doreşte să îl transmită populației este:

 

Consumul de alcool în rândul adolescenţilor are consecinţe grave asupra dezvoltării creierului şi este corelat cu o rată crescută a sinuciderilor, violenţei, accidentelor şi bolilor fatale. Nu există o cantitate “sigură” de alcool care poate fi consumată de către adolescenţi.

 

·         OMS atenţionează asupra tendinţei de creştere a consumului de alcool la adolescenţii din 71% din regiunile OMS (grupe de vârstă sub limita minimă pentru consumul de alcool!), consumul excesiv ocazional de alcool a crescut vizibil în rândul fetelor (31% în 2007, 35% în 2011)

·         6 din 10 adolescenţi au consumat ≥ 1 pahar de băutură alcoolică la vârsta de 13 ani (sau mai devreme) şi 12 % au avut primul episod de ebrietate la această vârstă

·         consumul de alcool la petreceri este adesea însoţit de utilizarea de droguri recreaţionale, sporind riscurile consecinţelor negative în rândul tinerilor

·         decesele care au legătură cu alcoolul reprezintă 25 % din totalul deceselor în rândul tinerilor 15-29 de ani reprezentând 1 din 4 decese în rândul populaţiei de sex masculin și 1 din 10 decese în rândul populației feminine

·         cele mai frecvente probleme cauzate de consumul de alcool sunt: scăderea performanţelor şcolare sau la locul de muncă (13%) şi probleme cu familia şi prietenii (12%)

           

           Consumul de alcool în România:

·         consumul de alcool este de 14,4 l alcool pur/locuitor ≥15 ani/an,  din care 4 litri de alcool pur/an consum neînregistrat

·         consumul efectiv de alcool de către populaţia ≥15 ani care se autodeclară consumatoare este 24,48 l alcool pur/capita/an 

·         populaţia care se autodeclară abstinentă este reprezentată de 6,5% din bărbaţi şi 19,1% din femei

·         în ordinea preferinţelor, sunt consumate: bere (50%), vin (29%), băuturi spirtoase (21%)

·         50% dintre adolescenţi au început să consume alcool înainte de vârsta de 13 ani, în timp ce 60% dintre părinţi sunt convinşi că aceştia au început să consume/vor consumă alcool numai după împlinirea vârstei de18 ani;

·         40% dintre adolescenţi consumă alcool pentru că este distractiv, iar 50% cred că astfel uită de probleme”.

·         36% dintre adolescenţi au un model de consum excesiv de alcool (5 băuturi la o ocazie), în creştere uşoară faţă de 2007 (33%)

·         procurarea băuturilor alcoolice este relativ facilă (prin nerespectarea prevederilor legale cu privire la vânzarea alcoolului), există puncte de vânzare a alcoolului în apropierea şcolilor.

 

             Date statistice privind tulburările mentale şi de comportament legate de consumul de alcool în judeţul Hunedoara:  

Anul

2013

2014

2015

Număr de internari in sectiile de psihiatrie din spitalele din judeţul Hunedoara (inclusiv Spitalul Zam)

443

434

412

 

Alte boli  ce pot sa fie puse in legatura cu consumul exagerat de alcool:

Anul

2013

2014

2015

Boala Alcoolică a ficatului – cazuri noi

     59

50

54

 

         Anul

      2013

   2014

2015

Ciroza şi alte Hepatite Cronice – bolnavi rămaşi in evidenţă

7045

6867

6962

             

                În data de 4 iulie 2016  Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei  de Sănătate Publică Hunedoara, va organiza celebrarea campaniei  Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool” în  data de 4 iulie 2016 orele 10.00 -11.00 prin amplasarea în faţa institutiei (zona pietonală) a unui cort, unde se vor împarţi materiale informative .

 

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul  dumneavoastră!

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                           MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP,

              Ec. Radu Mona                                                   Dr. Repede Ştefan

 

 

                                             ŞEF COMPARTIMENT  EVALUAREA

                     SĂNĂTAŢII  ŞI  EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE

                                              Dr. Birău Cecilia