ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEȚULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate  Nr.710/21.01.2015

 

 

 

Către,

                               Corespondenții de presă

 

 

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

 

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin se derulează în perioada 25-31 ianuarie 2015 și are ca scop creșterea gradului de conștientizare a populației asupra cancerului de col uterin și cum poate fi acesta prevenit.

Cancerul de col uterin este una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică atât în Europa cât și în România. Pe continentul european, 60.000 femei suferă de această boală și 30.000 femei mor anual ca urmare a cancerului de col uterin. România are cea mai înaltă rată de incidență standardizată pe vârstă din Europa - 28,93 cazuri noi la 100.000 femei în 2010, situație similară cu cea existentă în țări subdezvoltate din Africa, Asia și America de Sud.

Depistarea precoce, educarea și modalitățile de prevenire sunt esențiale în creșterea ratelor de supravietuire.

Țara noastră se situează pe primul loc în Europa, în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin. Acesta reprezintă a doua cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, după cancerul mamar și prima cauză de mortalitate la femeile tinere între 25 și 44 de ani.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, rata mortalității prin cancerul de col uterin în România este de 2-2,7 ori mai mare decât în majoritatea țărilor Europei Centrale și de Est, și de 6,3 ori mai mare decât media țărilor U.E. Aceasta se explică în primul rând prin faptul că în România, diagnosticul este pus în stadii tardive ale bolii, când neoplazia este invazivă. O posibilă explicație a situației ar fi că multe femei nu au informații referitoare la modalitățile de prevenire a cancerului de col uterin. Ca atare, acestea nu beneficiază de programele preventive disponibile si nu militează pentru implementarea acestor programe. Este evident că una dintre prioritățile  actuale în lupta împotriva cancerului de col uterin este să ne asigurăm că publicul general, politicienii și furnizorii de servicii medicale înțeleg pe deplin beneficiile prevenirii cancerului de col uterin.

În scopul conștientizării acestei probleme de sănătate publică și de îmbunătățire a nivelului de cunoaștere de către populație a  mijloacelor prin care poate fi prevenit cancerul de col uterin, a fost lansată începând cu anul 2007 Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, campanie care  în ianuarie 2013 a inclus peste 5000 de evenimente în Europa. 

            Prin screening se depistează aceste stadii pre-canceroase care pot fi ușor tratate prin proceduri simple și astfel, cancerul nu se va mai dezvolta.

Stadiile pre-canceroase nu cauzează nici un simptom și, de aceea, acestea pot fi depistate doar prin screening. Este foarte important ca toate femeile să participe la programele de screening, chiar dacă se simt perfect sănătoase.

            În țara noastră, screening-ul pentru cancerul de col uterin se derulează în cadrul Programului Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, a cărui Unitate Națională de Management se află în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

               Situatia PN IV.1 - de depistare precoce a Cancerului de Col Uterin  în jud. Hunedoara

Indicatorii (conform Machetei de raportare a indicatorilor elaborată potrivit prevederilor Ord. MS nr. 988/2013,- Anexa nr. 8) raportați in anul 2013 de unitățile sanitare cu paturi care au organizată rețeaua către Direcția de Sănătate Publică a județului Hd sunt: 10318 număr de  FS1 eliberate, din care 5698 număr de cazuri testate Babeș-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate, (negative = 5336; pozitive = 362), astfel:

a) Spitalul Județean de Urgență Deva = 2766 (negative = 2608, pozitive = 158);

b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara = 1177 (negative = 1109, pozitive = 68);

c) Spitalul de Urgență Petroșani = 1308 (negative = 1215, pozitive = 93);

d) Spitalul Municipal Lupeni = 447 (negative = 404, pozitive = 43).Diferența de 4627 număr de FS1 au fost eliberate dar nu  testate în integralitate.

              

Indicatorii realizați cumulați de la începutul anului 2014: cazuri testate Babeș-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate sunt 4082 cazuri, (negative =3766  ; pozitive = 316 ) astfel:

a) Spitalul Județean de Urgență Deva = 2095   (negative =1987 , pozitive =108  );

            b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara = 708  (negative = 683, pozitive = 25 );        

c) Spitalul de Urgență Petroșani = 750   (negative =673 , pozitive=77 );

            d) Spitalul Municipal Lupeni = 529      (negative =423, pozitive = 106 );   

 

 

2014

2013

Număr de femei  testate (Frotiu Babes –Papanicolau)

4082

5697

Rezultat pozitiv

316

362

Cancer de col

79

73

 

            Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate din  Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara organizează campania cu prezentări ppt., distribuire de materiale I.E.C:  - în data de 28.01.2015, ora 13,00 în sala de festivități a Direcției de Sănătate Publică, strada 22 Decembrie, nr.58 Deva. 

 

               Prin activitățile derulate, dorim să încurajăm adolescentele și femeile de toate vârstele să utilizeze metodele de prevenire, prin participarea la programele de vaccinare anti-HPV și/sau depistare timpurie a bolii.

 

Alăturați-vă Campaniei!

Contribuiți la creșterea gradului de conștientizare cu privire la

prevenirea cancerului de col uterin.

 

 

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 MEDIC ȘEF DEPARTAMENT  SSP,

   Ec. Mariana Pâncotan                                                                        Dr. Repede Ștefan

 

 

 

COORDONATOR ACTIV. DE

PROMOVARE ȘI EDUCAȚIE ÎN SĂNĂTATE,

Dr. Birau Cecilia