ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

         Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate    

Nr.4084/25.05.2015

 

   

CĂTRE,

              CORESPONDENŢII DE PRESĂ    

 

 

 

          Ziua Mondială fără Tutun (World no Tobacco Day – WNTD)

31 mai 2015

 

 

În fiecare an OMS şi partenerii săi naţionali celebrează pe 31 mai Ziua Mondială Fără Tutun (WNTD), pledând pentru politici eficiente de reducere a consumului de tutun.

Cu ocazia WNTD 2015, statele-părţi ale Convenţiei cadru pentru controlul tutunului (FCTC) – primul tratat mondial de sănătate publică - între care România, sunt chemate să întărească colaborarea pentru îngrădirea şi eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun.

La nivel mondial, comerţul ilicit cu produse din tutun constituie o ameninţare majoră pentru sănătatea publică şi alimentează corupția ce subminează instituţiile statului, dezvoltarea ecomomică, morala politică.

Derulată sub sloganul “Atenţie la tutunul netimbrat: vă pândeşte complicitatea la contrabandă!”şi având temă actualizarea politicilor globale, regionale şi naţionale împotriva comerţului ilicit cu tutun, WNTD 2015 are ca scop întreprinderea de noi paşi împotriva comerțului ilicit cu tutun, incluzând conştientizarea publică privind contrabanda, contrafacerea & manufacturarea clandestină.

Fumatul continuă să reprezinte o endemie globală. Astfel, circa 6 milioane de oameni îşi pierd anual viaţa din cauza fumatului. Peste 5 milioane din aceste decese sunt rezultatul consumului direct de tutun, iar peste 600 000 sunt atrase de fumatul pasiv. În perspectiva lui 2030 numărul deceselor anuale s-ar putea ridica la peste 8 milioane în lipsa unor măsuri urgente.

În Regiunea Euro-OMS, în ciuda descreşterii prevalenţei fumatului de la 35,3 la 31,5% între 2005 şi 2009, circa 41% dintre bărbați şi 22% dintre femei încă fumează. În privinţa tineretului, Regiunea Euro-OMS suferă de prevalențe dintre cele mai ridicate ale fumatului atât în rândul băieților cât și, mai ales, al fetelor.

Conform statisticilor OMS, circa 31% din populația României (41% bărbaţi şi 22% femei) fuma în mod curent în 2010, iar studiul GATS 2011 documenta o prevalenţă de 26,7% a celor ce fumau zilnic. OMS apreciază că în 2025 încă va fuma circa 23% din populația României, cu condiţia, nota bene, ca eforturile privind controlul asupra tutunului să nu slăbească.

Una din 10 ţigarete fumate actualmente în Europa este de origine obscură (a se citi ilicită: de contrabandă, contrafăcută sau produsă legal într-o ţară pentru a fi vândută pe o piaţă neagră externă – aşa numitele illicit whites). În Regiunea Euro-OMS consumul de illicit whites a crescut în 2013 cu 15% faţă de 2012.

Medicii angrenaţi în combaterea fumatului consideră că antidotul cel mai sigur împotriva pieţei ilegale este restrângerea cererii de tutun prin prevenirea începerii fumatului la tineret şi renunţarea la fumat. 

WNTD 2015 țintește sensibilizarea populației în privința riscurilor în planul legii și al sănătății personale şi publice, atrase de accesibilitatea mai mare a tutunului clandestin.

Comerţul ilicit de tutun influenţează  advers prevenţia şi renunţarea la fumat. Tentaţia exercitată asupra tineretului de ţigaretele “ilicite” ieftine sporeşte cohortele de adolescenţi atrase în fiecare an între fumători. Renunţarea la fumat îşi pierde, din cauza ţigaretelor ieftine, una dintre motivaţiile principale.

   

Date statistice din judeţul Hunedoara

 

Anul

2012

2013

2014

BPOC -Cazuri Noi

910

843

1041

BPOC -Rămaşi în evidenţă

11699

11747

11822

Cancer bronhopulmonar- Cazuri Noi

259

267

280

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, va organiza campania Ziua Mondială fără Fumat, în data de 28 mai, ora 12,00, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Primăria Hunedoara şi Crucea Roşie Hunedoara şi va cuprinde urmatoarele activităţi:

            Invităm partenerii noştri din mass-media să participe şi să reflecte evenimentele organizate în judeţul nostru cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun 2015, anume:

             

                          Vă mulţumim pentru sprijinul acordat sănătăţii noastre şi a copiilor noştri.

 

                                                  

 

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                           MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP,

              Ec. Mariana Pâncotan                                              Dr. Repede Ştefan

 

 

COORDONATOR ACTIV. DE

PROMOVARE ŞI EDUCAŢIE ÎN SĂNĂTATE,

                                                                         Dr. Birau Cecilia