ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.225.242  Fax: 0254.213.758  E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

         Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii  

         Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate     

Nr. 4168/27.05.2015

   

CĂTRE,

              CORESPONDENŢII DE PRESĂ    

 

Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi

Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2015

 

Ziua Mondială de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri se celebrează în fiecare an în data de 26 iunie. În anul 2015, se organizează în perioada 26 iunie – 24 iulie 2015 Campania „Un mesaj al speranţei: Tulburările cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate.”

Drogurile ilegale ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor. La nivel mondial, până la 200.000 de oameni mor în fiecare an din cauza supradozelor; dar, drogurile nu afectează doar consumatorii; acestea provoacă familiilor şi celor dragi dificultăţi enorme şi suferinţă.

Tulburările cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează viaţa familială, inclusiv cea a copiilor, şi pot ruina oportunităţile de educaţie şi angajare.

Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga societate. Cei care suferă din cauza tulburărilor generate de consumul de droguri pot fi sprijiniţi printr-un tratament bazat pe dovezi şi pot fi prevenite multe decese cauzate de supradoze. Copiii şi tinerii trebuie să fie educaţi cu privire la pericolele pe care le generează drogurile ilicite.

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, este important să ne amintim că tulburările cauzate de consumului de droguri pot fi prevenite si tratate.

Situaţia cazurilor de substanţe etnobotanice sau similare în judeţul Hunedoara:

 

2013

2014

Intoxicari cu substante psihotrope

7

10

Internari

3

3

 

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, va organiza campaniile „Ziua Mondială fără Tutun”; „ Ziua Internatională de luptă împotriva Abuzului si Traficului Ilicit de Droguri”; „Luna Naţională a Informării despre efectele consumului de Alcool”, la:

- Biblioteca Municipală Hunedoara, în data de 02.06.2015, ora 13şş;

- Liceul Tehnologic Ovid Densuşianu Călan, în data de 03.06.2015, ora 09şş

- Colegiul Naţional Mihai Eminescu Petroşani, în data de 04.06.2015, ora 11şş

- Amfiteatrul Spitalului Municipal „Dr.A.Simionescu” Hunedoara, în data de 08.06.2015, ora 13şş.

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul  dumneavoastră!

Atunci când există ajutor, există şi speranţă!

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                           MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP,

              Ec. Mariana Pâncotan                                              Dr. Repede Ştefan

 

 

COORDONATOR ACTIV. DE

PROMOVARE ŞI EDUCAŢIE ÎN SĂNĂTATE,

                                                      Dr. Birau Cecilia