Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții:

    a) elaborează proiectul planului de audit public intern;

    b) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

    c) efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul unităților sanitare din coordonare;

    d) informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

    e) raportează periodic directorului executiv al direcției de sănătate publică a judetului Hunedoara, precum și structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

    f) elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății;

    g) raportează imediat conducătorului unității publice și structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularități sau posibile prejudicii.

 

Legislatia specifica compartimentului de audit public intern este reprezentata, in principal, de urmatoarele acte legislative:

 

Legislație primară:

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern republicata, cu modificarile ulterioare.

 

Legislație secundară:

HG. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.

O.M.S. nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern si a Cartei auditului intern in cadrul MS.

O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.

 

Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Ministerului Sănătății:

Regulamentul de organizare și funcționare al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara                                                                                                                                                                                    

Ghiduri U.C.A.A.P.I.

 

 

 

 

 

 

                                    Auditor intern,

                                    Ec.Radu Mona