LISTĂ

 

CUPRINZÂND TARIFELE PENTRU PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARĂ

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful (lei)

1

AUTORIZARE SANITARĂ ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE

300

2

CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII

200

3

ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

200

4

ACORDARE VIZĂ ANUALĂ

200

 

 

TAXĂ REZOLVARE ÎN REGIM DE URGENȚĂ (5 zile lucrătoare) – 50 LEI

 

 

TARIFE care se plătesc la caseria DSP

Cont RO60TREZ36620E365000XXXX Trezoreria DEVA

COD FISCAL 4374415

1

Asistența de specialitate

200 lei

2

Certificarea conformității

200 lei

3

Taxa de rezolvare în regim de urgență

50 lei

TARIFE care se plătesc la Bugetul de Stat

Cont RO23TREZ36620160103XXXXX Trezoreria DEVA

COD FISCAL–  4374415

1

Autorizație sanitară de funcționare

300 lei

2

Viză anuală

200 lei