1.     Autorizare unitati de asistenta medicala examinare ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr.1159 din 2010

Documente necesare

- Cerere

 

- Certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare si organizare sau, dupa caz, actul de infiintare sau organizare conform legislatiei in vigoare;

 

- autorizatia sanitara de functionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, dupa caz;

 

- dovada detinerii unui spatiu de care dispune in mod legal;

 

- dovada achitarii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

 

- dovada detinerii asigurarii de raspundere civila in domeniul medical;

 

- dovada ca are angajat personal medico-sanitar pentru specialitatile medicale pentru care solicita autorizarea, conform reglementarilor legale in vigoare;

 

- dovada ca medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

 

- pentru asistentii medicali, autorizatie de libera practica/ certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

 

- dovada ca fiecare angajat medico-sanitar detine asigurare de raspundere civila in domeniul medical;

 

- dovada detinerii in proprietate a aparaturii din dotare;

 

- documente care dovedesc verificarea metrologica, service-ul, intretinerea si verificarea tehnica periodica a aparaturii din dotare.

 

Se vizeaza anual