1.     Autorizare unități de asistență medicală examinare ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere conform ordinului MS nr.1159 din 2010

Documente necesare 

·        Cerere

 

·        Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizați conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma lor de înființare si organizare sau, după caz, actul de înființare sau organizare conform legislației în vigoare;

 

·        autorizația sanitară de funcționare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare, după caz;

 

·        dovada deținerii unui spațiu de care dispune în mod legal;

 

·        dovada achitării contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;

 

·        dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;

 

·        dovada are angajat personal medico-sanitar pentru specialitățile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare;

 

·        dovada medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

 

·        pentru asistenții medicali, autorizație de liberă practică/ certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenților Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

 

·        dovada fiecare angajat medico-sanitar deține asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;

 

·        dovada deținerii în proprietate a aparaturii din dotare;

 

·        documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreținerea si verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare .

 

·        Se vizează anual