CABINETE FARA PERSONALITATE JURIDICA

Cabinet medical individual/Cabinete medicale grupate/Cabinete medicale asociate/

Societate Civila Medicala

(Conform O.G. nr.124/1998 republicata/actualizata-aprobata prin Legea nr. 629/2001

si Ord. MSF nr. 153/2003)

 

Documente necesare

a) Cerere de infiintare/ Cerere modificare cabinet medical

c) Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical;

d) Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentisti;

e) Avizul Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentisti;

f) Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

g) Contract de grupare sau asociere in cazul cabinetelor medicale grupate/associate;

Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor inregistra la administratia financiara si cate un exemplar al contractului se va depune la Directia de Sanatate Publica si la colegiul medicilor

h) actul constitutiv si statutul societatii civile medicale;

CABINETE CU PERSONALITATE JURIDICA SRL

(Conform O.G. nr.124/1998 republicata/actualizata-aprobata prin Legea nr. 629/2001 si Ord. MSF nr. 153/2003)

 

Documente necesare

- Cerere de inregistrare / Cerere de modificare a unitatii medicale

- Dovada detinerii legale a spatiului in care functioneaza unitatea

- Certificatul de avizare eliberat de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentisti

- Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite funtionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati

- Actul constitutiv

- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului

- Certificatul constatator de la registrul comertului privind activitatea desfasurata la puntul de lucru

- Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii sau cel putin o treime din numarul membrilor consililui de administratie sunt medici - diploma de medic

- Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentisti pentru fiecare medic care lucreaza in unitate

- Autorizatie sanitara de functionare

 

CABINETE CONEXE ACTULUI MEDICAL

(Conform O.U.G. nr. 83/2000- aprobata prin Legea nr. 598/2001)

 

Documente necesare

- Cerere inregistrare / Cerere modificare cabinet conex

- Dovada detinerii legale a spatiului

- Autorizatie de libera practica pentru activitati conexe actului medical (kinetoterapie, biolog, psiholog, chimist)

- Contract de grupare sau asociere in cazul cabinetelor medicale grupate/asociate

- Actul constitutiv si statutul societatii civile, societate civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical

- Actul constitutiv al societatii comerciale

- Dovada de la registrul comertului ca societatea are obiect unic de activitate furnizare de servicii medicale conexe

- Certificat de inmatriculare de la Registru comertului

- Certificat constatator de la registrul comertului privind activitatea desfasurata la punctul de lucru

 

Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, isi pot suspenda activitatea sau pot fi radiate din Registru Unic la solicitarea reprezentantului legal