·        CABINETE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Cabinet medical individual/Cabinete medicale grupate/Cabinete medicale asociate/

Societate Civilă Medicală

(Conform O.G. nr.124/1998 republicată/actualizată-aprobată prin Legea nr. 629/2001

si Ord. MSF nr. 153/2003)

 

Documente necesare 

 

a) Cerere de înființare/ Cerere modificare cabinet medical

c) Dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical;

d) Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști;

e) Avizul Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști;

f) Dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și circuite funcționale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

g) Contract de grupare sau asociere in cazul cabinetelor medicale grupate/associate

·        Contractele de grupare  și asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administrația financiară și câte un exemplar al contractului se va depune la direcția de sănătate publică și la colegiul medicilor

h) actul constitutiv si statutul societatii civile medicale;

 

 

 

 

 

 

 

·        CABINETE CU PERSONALITATE JURIDICĂ  SRL

(Conform O.G. nr.124/1998 republicată/actualizată-aprobată prin Legea nr. 629/2001 si Ord. MSF nr. 153/2003)

 

Documente necesare

 

a)    Cerere de înregistrare / Cerere de modificare a unității medicale

b)    Dovada deținerii legale a spațiului  în care funcționează unitatea

c)     Certificatul de avizare eliberat de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști

d)    Dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și circuite funționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate pe specialități

e)     actul constitutiv

f)      Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului

g)    Certificatul constatator de la registrul comerțului privind activitatea desfăsurată la puntul de lucru

h)    Documente justificative care să ateste că administratorul societății sau cel puțin o treime din numărul membrilor consililui de administrație sunt medici - diplomă de medic

i)       Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști pentru fiecare medic care lucrează în unitate

j)      Autorizație sanitară de funcționare

 

 

 

 

 

 

·        CABINETE CONEXE ACTULUI MEDICAL

(Conform O.U.G. nr. 83/2000 – aprobata prin Legea nr. 598/2001)

 

Documente necesare 

 

a)    Cerere inregistrare / Cerere modificare cabinet conex

b)    Dovada deținerii legale a spațiului

c)     Autorizație de liberă practică pentru  activități conexe actului medical (kinetoterapie, biolog, psiholog, chimist …)

d)    Contract de grupare sau asociere în cazul cabinetelor medicale grupate/asociate

e)     Actul constitutiv și statutul societatii civile, societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical

f)      Actul constitutiv al societății comerciale

g)    Dovada de la registrul comerțului că societate are obiect unic de activitate furnizare de servicii medicale conexe

h)    Certificat de înmatriculare de la Registru comerțului

i)       Certificat constatator de la registrul comerțului privind activitatea desfășurată la punctul de lucru

 

 

 

 

 

·        Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, își pot suspenda activitatea sau pot fi radiate din Registru Unic la solicitarea reprezentantului legal